Att rösta på Fremias stämma 2024

All röstning under Fremias stämma sker digitalt i Trippus röstningsverktyg. För att rösta behöver du vara registrerad i röstningsverktyget senast klockan 14.00 på stämmodagen 11 juni. Länk till Trippus skickas ut på förmiddagen 11 juni. Mer information om röstningen finns nedan.

Röstningen sker digitalt

All röstning sker digitalt via mobiltelefon i Trippus röstningsverktyg. Innan stämmans start, på morgonen/förmiddagen 11 juni, kommer alla som är anmälda till stämman med rösträtt att få ett SMS med en länk till Trippus röstningsverktyg. Länken kommer även att mejlas ut till den mejladress som du angett i anmälan.

Närvaroregistrering

I röstningsverktyget är det viktigt att du börjar med att anmäla din närvaro. Anmäl din närvaro i god tid. Vi öppnar närvaroregistreringen klockan 13.30. Du behöver ha registrerat din närvaro senast klockan 14.00 när stämman startar. Det gör du via knappen som heter 1. Närvaroregistrering. Närvaroregistrering är obligatoriskt för att få åtkomst till röstningsfrågorna.

Närvaroregistreringen för att rösta under stämman stänger klockan 14.00. Efter det fastställer vi röstlängden och det är inte längre möjligt att delta som ombud med rösträtt.

Att rösta

Röstningen sker via knappen som heter 2. Rösta här. Ingen fråga kommer att vara aktiverad från start. Efter att du har registrerat din närvaro kommer du att mötas av ett meddelande som säger att inga frågor är aktiverade. Det är först när stämman startar som en fråga kommer att aktiveras.

När en fråga aktiveras i röstningsverktyget kan du behöva uppdatera sidan så att frågan läses in. Notera att röstningsverktyget är en vanlig webbsida och att du uppdaterar sidan på samma sätt som du uppdaterar vilken webbsida som helst i din telefon/dator.  

Varje röstningsfråga har två svarsalternativ; ”Ja” och ”Nej”. Välj önskat svarsalternativ och klicka sedan på knappen ”Skicka” så att din röst registreras.

Röstningsförfarandet kommer att rulla på i relativt högt tempo, så se till att registrera närvaro i Trippus i tid och att vara alert när stämman drar i gång!

Viktigt att du har rätt mobiltelefon till hands

Du behöver ha tillgång till den mobiltelefon med det telefonnummer som du har angett i din anmälan till stämman, för att kunna registrera din närvaro och rösta. 

Att rösta för flera organisationer (exempelvis via fullmakt):

Om du ska rösta för två (eller fler) organisationer kommer du att få två separata länkar till omröstningsverktyget, så att du kan rösta två gånger på varje fråga. Du bör gå in på länkarna på två olika enheter (exempelvis två olika mobiltelefoner, alternativt mobiltelefon respektive dator). Vi kommer att kontakta alla som ska rösta med fullmakt och stämma av så att röstningsförfarandet blir korrekt.  

Övrig information

All information inför stämman, inklusive handlingar, finns här: https://www.fremia.se/om-oss/stamma-2024/ 

För frågor och funderingar innan stämman, mejla på: stamma@fremia.se 

Uppdaterad
för 20 dagar sen