”Studiebesöken hos våra medlemmar ger mersmak”

Under våren 2024 har representanter från Fremia besökt ett antal av våra medlemmar som bedriver vård och social omsorg runt om i landet. Syftet har varit att få bättre förståelse för verksamheternas förutsättningar och utmaningar. ”Det gynnar vårt påverkansarbete, och underlättar relationerna med våra fackliga motparter.”


Fremia på studiebesök hos vår medlem Räddningsmissionen i Göteborg. På bilden, från vänster: Jenny Axebrink, Emma Simonsson Vento och Emil Mattsson, alla på Räddningsmissionen.

Under våren har Fremias rådgivare Per Gradén och branschexpert Karin Liljeblad besökt åtta av våra idéburna och kooperativa medlemmar inom vård och omsorg.

– Kontakten med våra medlemmar ger oss så många insikter som vi har nytta av i påverkansarbetet för långsiktigt hållbara förutsättningar och i våra kontakter med fackliga parter, säger Karin Liljeblad och Per Gradén.

Helhetslösningar i Västerås

Ett av turnéstoppen gjordes i Västerås där vi besökte Hjärtpunkt Skiljebo och Tillberga Grannskap. Ellinor Öberg och Ing-Marie Andersson hos kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo berättade om hur barn, ungdomar och äldre i Skiljebo naturligt möts, tack vare att de bedriver både förskola, ungdomsgård och mötesplats för seniorer i sina lokaler. Inom hemtjänsten kan de erbjuda stor kontinuitet för den äldre. Värt att notera är att Hjärtpunkt Skiljebo är den enda mindre aktören kvar i hemtjänsten vid sidan av kommunen och de större företagen.

Hannes Lyckholm och medarbetarna på grannskapskontoret hos Tillberga Grannskap, berättade om det unika upplägget som de har med Västerås stad, och som gjorde att de vann Coompanions pris för Årets kooperativ 2021.

– Tillberga Grannskap tar helhetsansvar för en stor del av samhällsservicen på den lilla orten Tillberga. De driver alltifrån äldreboende och LSS-boenden, förskola och fritidsgård, bibliotek och medborgarhus till sporthall och badhus. Alltihop i nära samverkan med Tillbergaborna. Tillberga är ett riktigt bra exempel på att det går att åstadkomma stora saker tillsammans, säger Karin Liljeblad.

Starka värdegrunder som påverkar

Ett annat besök gick till Östergötlands Stadsmission i Linköping. Per Gradén, branschexpert Karin Liljeblad och Fremias praktikant Theodora Eliasson besökte Stadsmissionens öppna verksamhet för människor i social utsatthet. De fick också njuta av den goda maten i restaurangen, där personer som står långt från arbetsmarknaden arbetstränar.

Det blev många givande samtal om alltifrån arbetsgivarfrågor till de nya lagreglerna för skyddat boende, samt upphandling som en nyckel för en professionell verksamhet för samhällets mest utsatta.

– Det är fint att se den starka värdegrunden som genomsyrar verksamheten hos Östergötland stadsmission. Den gör att Stadsmissionen bygger relationer med människor som det offentliga har svårt att nå. Värdegrunden påverkar också kompetensförsörjningen. Som Sanna Detlefsen så fint uttrycker det ”våra medarbetare har ett starkt varför de går till jobbet”, säger Per Gradén.

Under studiebesöket till Göteborgs stadsmission och Räddningsmissionen deltog även Fremias vd Petter Skogar.

– Vi imponeras av hur Göteborgs stadsmission och Räddningsmissionen möter människor i ögonhöjd. De växer och tar sig an nya utmaningar med grundmurade, starka och trygga värdegrunder. Sverige behöver mer idéburen välfärd, säger Petter Skogar.

Fler medlemsbesök på gång

Under våren besökte Fremia totalt åtta medlemmar: Edsätra vård- och omsorgsboende, Göteborgs stadsmission, Hjärtpunkt Skiljebo, Magelungen, Mo gård, Räddningsmissionen, Tillberga Grannskap och Östergötlands stadsmission. Till hösten fortsätter medlemsbesöken.

– Det ger otroligt mycket att komma ut och träffa våra medlemmar. Förutom att det alltid blir trevliga samtal, får vi med oss mycket kunskap hem som vi kan använda i vårt arbete. För min egen del handlar det om att få veta hur ni medlemmar har det, för att kunna påverka politiker och andra beslutsfattare när det gäller förutsättningsfrågor. Jag uppmanar också er medlemmar att bjuda in politiker direkt till er verksamhet. Det ökar kännedomen om vår sektor, våra förutsättningar och våra utmaningar, säger Karin Liljeblad.

Per Gradén

Titel
Rådgivare/förhandlare hälsa, vård och omsorg
Telefonnummer
08-702 54 87
E-postadress

Karin Liljeblad

Titel
Branschexpert välfärd
Telefonnummer
08-702 54 92
E-postadress