Fremia och PTK har träffat en avsiktsförklaring

Om trygghet, omställning och kompetensstöd

Fremia och PTK har under våren förhandlat om ett nytt avtal som omfattar frågor som rör trygghet, omställning och kompetensstöd. Målsättningen är att även på detta område träffa ett nytt huvudavtal motsvarande det mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Fremia bildades den 1 januari 2021 genom en fusion av de tidigare arbetsgivarorganisationerna KFO och IDEA. Fremia organiserar i huvudsak verksamheter inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag.

Under våren inledde vi tillsammans med PTK förhandlingar om ett nytt huvudavtal som bland annat ska innehålla regler om anställningsskydd, omställning och kompetensstöd samt en förhandlingsordning.

Parterna har nu träffat en avsiktsförklaring. I denna konstateras att Fremia och PTK delar uppfattningen att det huvudavtal som PTK och Svenskt Näringsliv förklarat sig beredda att anta innehåller en väl avvägd och lämplig reglering för att möta arbetsmarknadens krav på omställning och flexibilitet. Det är därför PTK:s och Fremias avsikt att avtala om en motsvarande reglering som huvudavtal även inom deras organisationsområde.

− Ett anpassat anställningsskydd och långsiktig kompetensförsörjning är framgångsfaktorer för våra medlemmar. Nu arbetar vi vidare mot en överenskommelse som ska främja tillväxt och utveckling för hela den idéburna och kooperativa sektorn.

− På alla delar av arbetsmarknaden behöver tjänstemän få möjlighet att utveckla sin kompetens genom förbättrade insatser för omställning. Det är därför glädjande att PTK nu träffat en avsiktsförklaring om en sådan reglering med Fremia och därmed ytterligare breddat det område på svensk arbetsmarknad som får en stärkt anställningstrygghet, säger Helena Hedlund, ansvarig för avtal och villkor på PTK.

Förhandlingarna fortsätter under hösten, parterna kommer då också att partsgemensamt utreda vilken omställningsorganisation som ska ge stöd till tjänstemännen inom detta organisationsområde.