Arbetsgivarhöstens mest spännande veckor är här

Efter en lång tid av distansarbete, åtminstone för många av oss som arbetar på kontor, kan vi nu gå tillbaka arbetsplatserna. I alla fall öppnades möjligheten när Folkhälsomyndigheten lyfte restriktionerna häromdagen. Samtidigt har pandemin förändrat hur vi ser på arbetslivet, arbetsplatsen och relationen till privatlivet. Hur kommer framtidens arbetsliv – och samhälle – att se ut? Den frågan tar upp en stor del av min tankekraft just nu, och det är säkert samma för många av er.

Min grundtanke för oss som jobbar på Fremia, och för arbetslivet i stort, är att kontoret nu återigen är den huvudsakliga arbetsplatsen, med möjlighet att ibland jobba på distans. Under pandemin har det ju varit tvärtom. Den stora utmaningen framåt ligger i att hitta en balans mellan olika behov: arbetsgivarnas, arbetstagarnas och samhällets.

Det kan säkert bli utmanande för många att återanpassa sig till en mer normal arbetssituation. Men på samma sätt som vi ganska snabbt vande oss vid att det nya normala var hemmajobb, kommer vi att vänja oss vid det ”nya” nya normala – även om det fortfarande är lite oklart hur denna tillvaro kommer att se ut.

Samarbete och tålamod

En undersökning från Unionen visar att många känner oro inför återgången till kontoret. Vi måste ta människors oro på allvar. Oavsett om den gäller ökad smittspridning eller utmaningar kring att få ihop livspusslet. En del upplever att de arbetar effektivare på distans än på ett livligt kontor, eller har funderingar kring hur vi ska klara av att hitta gemensamma rutiner på arbetsplatsen. Jag har samma funderingar för mig själv och min egen arbetsplats.

Samarbete och tålamod är avgörande. Det kommer att ta ett tag innan allting sätter sig och vi kommer att behöva lägga ned tid och engagemang på att få det att fungera. Det ställer stora krav på alla medarbetare, inte minst ledningen.

Vi måste också vara öppna för att behoven, såväl arbetsgivarnas, som arbetstagarnas och samhällets, kommer att förändras över tid. Det kommer inte att vara ett skifte som sker nu utan vi kommer kontinuerligt att behöva prata om hur vi ska ha det på arbetsplatsen. När ska vi vara på plats? Vilka möten kan vi lika gärna ta på distans? Hur utvecklar vi arbetsplatsen och arbetsrutinerna så att de fungerar för både kontorsarbete och distansarbete? Våra rådgivare får en hel del praktiska frågor om detta nu. Därför har vi satt ihop en matig guide på vår webbplats om ämnet "När restriktionerna upphör" - läs gärna den!

Arbetsgivarens beslut

Låt mig ändå vara tydlig: det är arbetsgivarens beslut i vilken utsträckning arbetstagarna tillåts arbeta på distans. På en del arbetsplatser kommer valfriheten att vara stor, på andra behöver arbetstagarna vara mer på plats för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Tydliga förväntningar och rak kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare är avgörande för att omställningen ska gå så smärtfritt som möjligt.

De organisationer som klarar återanpassningen bäst och lyckas engagera och motivera medarbetarna kommer också att attrahera de bästa talangerna, och i förlängningen ha bäst utvecklingskraft. Arbetsglädje är som vi alla vet nyckeln till framgång. Produktivitet, förändringsvilja och utvecklingskraft förutsätter involverade och engagerade medarbetare.

För egen del, och för oss på Fremia, måste jag säga att det har gått över förväntan att arbeta på distans. Både avtalsrörelsen och sammanslagningen av Idea och KFO till Fremia sköttes till stor del via Teams. Men personligen har jag verkligen saknat kontoret och alla mina kolleger. Jag ser med tillförsikt – men samtidigt med stor ödmjukhet – fram emot att vi kommer att hitta vår plats i det nya som vi nu går in i.

Ett försiktigt ”Äntligen” tycker jag är på sin plats nu när arbetsgivarhöstens mest spännande veckor kickar igång.