Fremia växer fram

Hur många timmar har ett dygn? Ibland kan det verka som om det har betydligt fler timmar än 24. Och det verkar som om alla vi på kansliet adderar timmar till våra klockor. Men trots många timmar ser jag att arbetet genomsyras av en målmedveten entusiasm.

KFO och Idea arbetar redan som Fremia, med digra utmaningar och uppgifter. Raka rör, tuta och kör. Men inte utan eftertanke. Avtalsrörelsen är en första utmaning. Samtidigt pågår förhandlingarna om LAS. Coronakrisen lägger en akut fond över arbetet.

Nu är det full fart framåt i avtalsrörelsen som gäller. Vi ska samtidigt gå vidare med det stora, påbörjade samordningsarbetet. Komplex materia som kräver överenskommelser, avtal, förhandlingar med fackliga motparter. 

Det är många frågor på bordet som alla medarbeetare är engagerade i. Vi i styrelsen får en rivstart i att hantera LAS-utredningen. Frågan påverkar hela balansen mellan arbetsmarknadens parter och turbulensen kan bli stor. Det har ju sin bakgrund i allt från Saltsjöbadsavtalet och 70-talets Åmanlagstiftning fram till nuvarande LAS där vi nu går mot en moderniserad lagstiftning.

Det var enormt roligt att de två sista stämmorna var enhälliga. Ett bra kvitto på att vi nådde ut med medlemsdialogen inför sammanslagningen.

Vi har börjat formulera oss som en organisation för att ha konstruktiva och fruktbara diskussioner med våra fackliga motparter. Avtalsrörelsen blir ett första test där vi övergripande enas kring arbetet.

Vi har inte vilat på lagrarna. Extrastämmorna hölls första september och redan dagen efter körde vi igång. Det finns ett starkt mandat. Ett första gemensamt styrelsemöte har hållits. Den agerar redan nu som Fremia.

På kansliet arbetar vi också som om vi verkar i en och samma organisation. Tidigt på hösten har två coronasäkrade lunchinternat arrangerats, ett med styrelsen, ett med alla medarbetare.

Den första januari går organisationsnumren ihop. Vid två tillfällen, på såväl KFO:s som Idea:s stämmor, har vi gett två löften.

  1. Det ena är att medlemmarna redan 2021 ska märka skillnad i hur vi arbetar och se fördelarna med en sammanslagning. Det gäller små som stora, oavsett bransch. De ska känna att det nya Fremia kanaliserar kraft och energi i utvecklingsfrågor samt ger bättre arbetsgivarservice.
  2. Det andra är att Fremia ska vara en möjliggörare även för andra frågor. De frågor som inte har med arbetsgiveriet att göra. Det är förutsättningsfrågor som påverkar hela den tredje sektorn. Exempel: skatter, moms, föreningsrätt, associationsrätt, juridik, upphandlingsfrågor. Ämnen som hela den idéburna sektorn brottas med.

Exakt vilka områden det blir kommer ur en nära dialog med er medlemmar och med till Fremia knutna intresse- och branschorganisationer.

Du ska kunna ha oss till mer. Om du vill. Här måste vi vara väldigt lyhörda eftersom våra medlemmar spänner över så många områden. Ambitionen är att vara ett paraply för hela den idéburna sektorn.

En ny resa inleds

Tillskapandet av Fremia är början på något nytt. Det formella är på plats. Nu ska vi utveckla det här. Det är en resa där vi på horisonten ser bättre förutsättningar för allt det som kan kallas den tredje sektorn. Det som inte är privat, konventionellt företagande, och inte heller den offentliga sektorn.

Fremia organiserar stora delar av civilsamhället och här finns en fråga som är viktig att slå fast. En del av vår demokrati kanaliseras ju via civilsamhället. Här har människor möjlighet att ge uttryck för sitt engagemang och påverka via t ex ideella organisationer. I dessa tider är det extra viktigt att slå vakt om ett oberoende, fristående civilsamhälle.

Jämfört med grannländerna har Sverige en liten del av idéburna utförare inom vård och omsorg. Fremia ska här arbeta för en tillväxt och utveckling. 

Coronaviruset har ställt allt på sin spets i ett permanent akutläge. Vårt bidrag till en återstart är att samla civilsamhällets organisationer på ett mer rationellt och effektivt sätt, utan att ta ifrån dem andra intresse- och branschorganisationer.

Samarbetet med Famna och Forum fördjupas. Det är jätteviktigt att lyfta blicken till arbetet inom Skoopi, Companion, till föreningsliv och frivillighet även på små orter, till det lokala arbetet för demokrati, tolerans och mot främlingsfientlighet.

Tillsammans blir vi starkare och får mer kurage. Alla medlemmar ska känna att de kan nyttja Fremia för ett bättre genomslag för sina frågor.

Ibland måste vi dra oss i håret och titta på förutsättningsfrågorna. Det som rör ledarskap och forskning, hårda discipliner som juridik, ekonomi, lagstiftning. Hur är den utformad och vilka logiker är det som styr.

Plats för tredje sektorns logik

Det är inte fel med marknadslogik via konventionella företag eller det offentligas sätt att tänka. Men regelverk och lagstiftning måste också anpassas till den tredje sektorns logik. Den att alltid ha ett överordnat syfte förutom att leverera svarta siffror.

Mitt konkreta löfte till dig som är medlem är att du ska kunna använda Fremia i din arbetsgivarvardag. Du ska känna att här har dina vardagliga problem relevans. Vi ska på ett smart sätt utveckla vår arbetsgivarservice så att du verkligen känner förtroende för att Fremia är din organisation.