Ett år med Fremia

Vad fort ett år går ändå. Samtidigt: vi har hunnit med så otroligt mycket sedan KFO och Idea slogs ihop till Fremia för precis ett år sedan. Men visst har vi även haft en hel del utmaningar.

Det tar ofta lång tid innan sammanslagningar av organisationer och företag sätter sig. Fem år har jag hört från andra att det kan ta innan allt är helt i hamn. Jag tror faktiskt att det har gått ovanligt smärtfritt i vårt fall. Särskilt med tanke på att en stor del av förarbetet gjordes samtidigt som vi var i full avtalsrörelse, hösten 2020. Dessutom har vi ju under större delen av sammanslagningen arbetat hemifrån på grund av coronapandemin.

Jag ska inte sticka under stol med att det har funnits utmaningar med att bygga en ny organisation under sådana förutsättningar. Men vi har mött ett så stort stöd från medlemmar och andra i vår omvärld – det har såklart varit väldigt uppmuntrande och roligt. Jag är oerhört stolt över det engagemang som alla mina kolleger visar när de är med och bygger en förening som vill leverera utöver det vanliga. För att alla våra medlemmar ska kunna älska arbetsgivarlivet.

Nya och nöjda medlemmar från olika sektorer

Det finns några saker jag är extra stolt över och vill lyfta fram från Fremias första levnadsår:

 • Vi genomförde en medlemsundersökning, med riktigt bra resultat. Våra medlemmar är i stort nöjda med vårt arbete, vilket är jättekul. Vi fick också mycket bra feedback som vi tar till oss i vår fortsatta utveckling.
 • Vi har knutit till oss flera stora, tongivande medlemmar inom idéburen välfärd, bland andra Ersta Diakoni och Stockholms Sjukhem och många av Sveriges Stadsmissioner. Men även flera mindre verksamheter som exempelvis Vårdcentralen Årby i Eskilstuna.
 • Vi har fått flera nya medlemmar inom civilsamhället: Amanah, Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd och många fler.
 • Vi har vuxit inom den kooperativa världen och har välkomnat till exempel Rosa Tassen i Borlänge, Förskolan Perifrasen i Kista, andelshamnen Lagunen i Limhamn och Personalkooperativet Albatrossen i Linköping som nya medlemmar.
 • Antalet medlemmar har ökat totalt sett och tillsammans har de fler anställda än någonsin tidigare.

Ökat intressepolitiskt fokus

 • Tillsammans med fem andra av civilsamhällets paraplyorganisationer var vi en av krafterna bakom Nysta, som vi gick i mål med i somras. I slutrapporten finns över 100 förslag på hur civilsamhället kan bidra till en starkare demokrati och en mer hållbar samhällsutveckling. Nysta fortsätter att vara ett brett samarbete inom civilsamhället och vi på Fremia är på olika sätt involverade.
 • Vi har börjat ta mer plats i den offentliga debatten och har även ökat synligheten i våra egna kommunikationskanaler, för att driva frågor som påverkar våra medlemmar.

Nya kollektivavtal och samarbeten

 • Vi lanserade vårt kollektivavtal för media, kommunikation och kreativa näringar – också känt som Kommunikationsavtalet – och har fått flera namnkunniga verksamheter som medlemmar, bland annat Volt i Stockholm och Södra Tornet i Uppsala.
 • Tillsammans med Unionen tecknade vi Kollektivavtal för tjänstemän inom civilsamhället, och med Kommunal Kollektivavtal för arbetare inom civilsamhället. Två milstolpar i vårt arbete för ökad medlemsnytta.
 • Tillsammans med Handels tecknade vi så sent som i december ett nytt kollektivavtal för lager och logistik för KF/Coop.
 • Vi har inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen, som vill se oss som företrädare för hela den idéburna sektorn, i syfte att stärka sektorns inflytande på det arbetsmarknadspolitiska området.
 • Våra förskole- och skolmedlemmar har fått en rejäl dos kunskapspåfyllning genom mycket uppskattade utbildningar. Var ska kompetensen vara störst om inte inom utbildningsområdet?

För att möta medlemmarnas behov har vi nyanställt på flera håll i organisationen och vi fortsätter på det spåret under 2022. Att driva arbetet med långsiktiga förutsättningsfrågor ligger oss varmt om hjärtat och närmast på tur att ansluta till Fremiakansliet är Patrik Schröder, som kommer att bli samordnare inom civilsamhällesfrågor.

Utmaningar inför 2022

Även om mycket har gått bra hittills i skapandet av vår nya organisation har vi såklart mycket kvar att utveckla. När vi nu går in i år två av Fremias historia, ser jag flera prioriterade områden som vi kommer att lägga extra krut på:

 • LAS-överenskommelsen påverkar även oss och vi har redan påbörjat det omfattande arbetet med att skapa långsiktigt hållbara lösningar kring omställning, kompetensförsörjning, anställningsvillkor med mera (jag kommer att återkomma om det här på bloggen).
 • Jobba vidare för att ge ännu bättre och utvecklad medlemsservice och (förhoppningsvis) få ännu nöjdare medlemmar.
 • Fortsätta att utveckla vårt intressepolitiska påverkansarbete inom idéburen välfärd, civilsamhället och kooperationen.
 • Som gammal (nåja) förhandlare ser jag med glädje fram emot att påbörja arbetet med att förbereda avtalsrörelsen som genomförs 2023. Det är en bra bit fram i tiden, men som med så mycket annat är ett bra förarbete en förutsättning för ett bra resultat.

Personligen ser jag fram emot att få ta tag i alla de här utmaningarna, och säkert många fler som jag inte känner till när jag skriver de här raderna. Jag ser också fram emot att återigen börja träffas fysiskt mer regelbundet, både mina kollegor på kansliet och er medlemmar och andra i vår omvärld. Digitala kanaler i all ära, men inget går upp mot ett möte i verkliga livet.

Jag är så glad över den uppskattning vi har fått för vårt nybildade Fremia. Jag lovar att vi på kansliet kommer att göra allt och lite till för att leva upp till ert förtroende.

God fortsättning på det nya arbetsgivaråret!