Ersta diakoni blir medlem i Fremia

Ersta diakoni blir medlem i arbetsgivar- och intresseorganisationen Fremia. Det här är ett stort steg för att lyfta fram idéburna välfärdsaktörer och bidra till att synliggöra sektorns betydelse för en livskraftig samhällsutveckling.

Andelen idéburna välfärdsverksamheter är försvinnande liten i Sverige jämfört med andra länder och utgör drygt tre procent av den samlade välfärdssektorn. Många av verksamheterna har funnits i över 100 år och har bidragit till att utveckla Sverige till ett modernt välfärdsland. När Ersta diakoni som största idéburna vård- och omsorgsaktör i Sverige nu väljer att bli medlem i Fremia skapas förutsättningar som gynnar såväl sektorns som samhällets utveckling.

– Idéburna välfärdsverksamheter är globalt sett mycket vanligt förekommande. Sverige sticker däremot ut genom att ha en jämförelsevis låg andel. Vi anser att det finns en stor okunskap i Sverige och det vill vi ändra på. Idéburen sektor bidrar till innovation och kvalitet, och vår icke-vinstsyftande affärsmodell är bra för välfärden, säger Stefan Nilsson, direktor vid Ersta diakoni.

Ersta diakoni och Fremia arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål ─ att öka kunskap om den idéburna affärsmodellen och synliggöra sektorns betydelse för ett livskraftigt Sverige. Detta ska ske dels genom att arbeta med kunskaps- och påverkansarbete för att bidra till en ökad andel idéburna aktörer inom välfärdssektorn, dels genom en utvecklad arbetsgivarservice utifrån sektorns behov.

– I varje modernt samhälle har de idéburna aktörerna en självklar hemvist. Svensk ekonomi behöver mångfald. Vårt arbete handlar om att tillsammans skapa bra villkor och förutsättningar för sektorn samt att utveckla och skräddarsy vår arbetsgivarservice utifrån idéburna vårdgivares behov, säger Petter Skogar, vd Fremia.

För intervjuer och press kontakta:

Helena Ruhmén, Marknads- och kommunikationschef, Ersta diakoni, telefon 0708-916444 helena.ruhmen@erstadiakoni.se

Jan Edén, medlems- och kommunikationschef, Fremia, 08 702 54 41, jan.eden@fremia.se

Ladda hem bilder

https://www.mynewsdesk.com/se/arbetsgivarfoereningen_kfo/images

https://www.mynewsdesk.com/se/ersta_diakoni/latest_media

Visa på Mynewsdesk
Uppdaterad
den 19 januari, 2022