Stockholms Sjukhem blir medlem i Fremia

Stockholms Sjukhem blir medlem i arbetsgivar- och intresseorganisationen Fremia. Det är ett viktigt steg för att synliggöra de idéburna verksamheternas betydelse för den svenska välfärden. Samtidigt ökar möjligheterna att verka för bättre villkor och förutsättningar för den idéburna vårdsektorn.

När Stockholms Sjukhem nu blir medlem i Fremia skapas förutsättningar som gynnar såväl sektorns som samhällets och de idéburna verksamheternas utveckling. Idéburen välfärd utgör bara tre procent av den samlade välfärdssektorn i Sverige, en försvinnande liten andel jämfört med andra länder. Men många av verksamheterna har funnits i över 100 år och har haft en viktig roll i att utveckla Sverige till ett modernt välfärdsland.

– I mer än 150 år har Stockholms Sjukhem bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte. Vi har ett brett vårdutbud av hög kvalitet, och vi fortsätter växa för att kunna ge vård och omsorg till fler invånare. Sammanhållen vård och omsorg där individen är i centrum ger en bättre välfärd och här kan vi som idéburen vårdgivare vara drivande tillsammans med våra branschkollegor. Det är bra för samhället och för dem som behöver våra tjänster, patienter, boende och deras närstående, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem.

Stockholms Sjukhem och Fremia arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål – att öka kunskapen om den idéburna affärsmodellen och synliggöra sektorns betydelse för ett livskraftigt Sverige. Målet ska uppnås dels genom ett gediget kunskaps- och påverkansarbete som ska bidra till en ökad andel idéburna aktörer inom välfärdssektorn, dels genom en utvecklad arbetsgivarservice utifrån sektorns behov.

– Jag är oerhört stolt och glad över att Stockholms Sjukhem, en av Sveriges största idéburna vårdgivare, väljer att bli medlem i Fremia. Nu kan vi tillsammans arbeta för att skapa bättre villkor och förutsättningar för sektorn, säger Petter Skogar, vd Fremia.

För intervjuer och press kontakta:

Annika Kullman Höök, marknads- och kommunikationschef, Stockholms Sjukhem,
telefon 08-122 892 10, annika.kullman@stockholmssjukhem.se

Jan Edén, medlems- och kommunikationschef, Fremia, telefon 08 702 54 41 jan.eden@fremia.se

BILDMATERIAL
Pressbilder finns att ladda hem i våra respektive nyhetsrum

https://www.mynewsdesk.com/se/arbetsgivarfoereningen_kfo/images

https://www.mynewsdesk.com/se/stockholms-sjukhem/images

Visa på Mynewsdesk