Försäkringar som ingår i medlemskapet

Om olyckan är framme.

Medlemskapet i Fremia ger ett heltäckande försäkringspaket. Förutom de kollektivavtalade försäkringarna, och möjligheten att teckna till skräddarsydda företagsförsäkringar, ingår även en olycksfallsförsäkring för ideellt engagerade i medlemskapet.

Olycksfallsförsäkring för ideellt engagerade 

En olycksfallsförsäkring som omfattar ideellt engagerade, volontärer och förtroendevalda i din verksamhet ingår i medlemskapet i Fremia. Alla Fremias medlemmar omfattas av försäkringen. Olycksfallsförsäkringen ger en grundtrygghet till förtroendevalda och frivilligarbetare som gör ideella insatser i din verksamhet.  

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse ingår för kollektivavtalet Tjänstemän inom civilsamhället 

Ideella organisationer som omfattas av kollektivavtalet Tjänstemän inom civilsamhället har en ansvarsförsäkring för VD och styrelse inkluderad i medlemskapet. 

Försäkringen lämnar ersättning om ordförande, ledamöter eller ersättare i styrelsen, eller VD i sin roll för organisationen drabbas av ersättningskrav utifrån personlig skadeståndsskyldighet eller får försvarskostnader i brottmål. 

Har du frågor om försäkringarna som ingår? 

Vid frågor om försäkringarna som ingår i medlemskapet, vad de ersätter, om du vill anmäla skada eller saknar dina försäkringsbrev, kontakta vår samarbetspartner Söderberg & Partners på tel 08-700 51 70 eller via mejl fredsgatan@soderbergpartners.se 

Relaterat innehåll