”Jag har fått lära mig maskineriet bakom påverkansarbete”

Julia Dieckelman praktiserar hos Fremia våren 2023

Julia Dieckelman har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. I framtiden är siktet inställt på att arbeta med samhällsanalys, kanske på en myndighet. Sedan i januari är hon praktikant på Fremia, med fokus på intressepolitik och påverkan.

Julia DieckelmanBland Julias praktikuppgifter ingår att ta fram en struktur för att planera Fremias intressepolitiska arbete. Hon har också fått användning för sina kunskaper inom statistik, när hon har kvalitetssäkrat en popularisering som Fremia har gjort av en forskningsrapport om kvaliteten i idéburna äldreboenden. Dessutom deltar Julia i arbetet kring två stora projekt: Fremias samverkan med Arbetsförmedlingen och Nystasamarbetet.

Vad har du lärt dig hittills under din praktik?

– Jag har fått lära mig maskineriet bakom påverkansarbete, från idé till verklighet. Och hur viktigt det är att uppmärksamma och aktivt delta debatter, dialoger och möten på nationell, regional och kommunal nivå. Omvärldsspaning är a och o för att få genomslag för sina intressepolitiska insatser, annars är det svårt att arbeta mot ett gemensamt mål.

Är det något som har förvånat dig hittills under praktiken hos Fremia?

– Hur marginaliserad den idéburna/tredje/sociala sektorn ofta blir i relation till de offentliga och privata sektorerna. Det är inte ovanligt att de idéburna aktörerna förbises i den allmänna debatten.

Varför ville du göra praktik, och varför just inom det här området?

– Under min studiegång har jag inte haft chansen att göra en praktik och därför föll det sig naturligt att söka praktik efter avslutade studier. Praktik är en fantastisk möjlighet för någon som mig, som vill utforska arbetsplatser med statsvetenskaplig karaktär. Att det blev just Fremia var en slump faktiskt. Jag sökte praktikplatser som fångade mitt intresse. Jag var särskilt nyfiken på civilsamhällets roll i samhället. Civilsamhället får dessvärre inte något större utrymme i statsvetenskapliga studier, eller i svensk utbildning generellt.

Berätta om dina studier.

– I januari tog jag min kandidatexamen i statsvetenskap på Stockholms universitet. Innan dess har jag studerat filosofi och litteraturvetenskap på Lunds universitet och en termin spanska vid internationella skolan i Barcelona. Jag har plockat ihop en egen kandidatexamen, eftersom jag har velat prova på olika områden och själv välja de kurser som jag önskat studera.

Berätta lite om din bakgrund.

– Jag är född och uppvuxen i Östersund, men har också levt många år utomlands, i Österrike och USA, under min uppväxt. Jag är halvamerikan och har ända sedan barnsben levt med en fot i Sverige och den andra i USA. Jag har haft turen att få ta del av och uppleva en vidare världsbild än många andra vid en tidig ålder. Det har satt sin prägel på mig som person på många sätt och har tagit sig uttryck i många år av utlandsjobb och resor. Men också i ett stort engagemang för människor och samhällen runtom i världen.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Det är svårt att föreställa sig vad jag gör om ett, fem eller tio år, men om jag får välja fritt skulle jag säga att jag arbetar med samhällsanalys. I vilken kontext vet jag inte, det skulle kunna vara på en myndighet men det skulle lika gärna kunna vara på en redaktion. En masterutbildning är inte heller en omöjlig framtidsplan.

Vad är bäst med att göra praktik här hos oss på Fremia?

– Det finns väldigt kompetenta och inspirerande kollegor med lång erfarenhet i civilsamhället. De sitter på mycket kunskap och jag får lära mig nya saker varje dag. Dessutom har alla varit väldigt välkomnade och behjälpliga.