Fremia utvecklar stödet mot hot och hat

Samtalsklimatet har hårdnat och allt fler i civilsamhället utsätts för hot och hat. Många organisationer har interna strukturer för att hantera detta, men ibland behövs stöd utifrån. Nu växlar Fremia upp arbetet för att stödja medlemmar när de utsätts för hot och hat.

Bild från Fremias och MUCF:s workshop om hot och hat inom civilsamhället, som hölls i Malmö 24 oktober.

En femtedel av dem som engagerar sig i civilsamhället har upplevt någon form av hot eller hat. Det visar en undersökning från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, från 2022. Hat och hot riktas särskilt mot civilsamhällesorganisationer, och dess företrädare, som ger uttryck för åsikter och bildar opinion. Frågor som rör rasism, kvinnor, muslimer, sexuella rättigheter, klimat och miljö verkar utsättas mer än andra.

Fremia har under hösten 2023 arbetat tillsammans med MUCF för att bättre förstå dynamiker runt hot och hat. Syftet är att bygga bättre kapacitet inom Fremia för att kunna stötta medlemmarna om de utsätts för hot eller hat.

– För Fremia är frågor runt säkerhet, hot och hat tätt förknippande med arbetsmiljö. Vad händer med arbetsmiljön i en organisation när dess företrädare utsätts för hat? Vad händer med viljan och förmågan att stå upp för organisationens frågor och förhållningssätt? Det finns en risk att man tystas och ett tyst eller försiktigt civilsamhälle leder till ett farligt samhälle, säger Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare på Fremia.

Fremia arbetar tillsammans med MUCF

Under hösten har Fremia och MUCF bjudit in till workshops i Umeå, Malmö och digitalt. Vi har träffat organisationer som av erfarenhet har lärt sig hur dom ska hantera hot och hat mot sina medlemmar och anställda. Vi har också träffat dem som vill skapa en tydligare beredskap för att kunna hantera situationer som man vet kan uppstå.

– Alla har varit väldigt intresserade av att dela med sig av erfarenheter, kunskap och strategier. Ledordet har varit att göra mer tillsammans, säger Patrik Schröder.

Nytt säkerhetsforum för civilsamhället

Fremia har också deltagit i möten initierade av ForumCiv för att skapa ett gemensamt säkerhetsforum för civilsamhället. Många organisationer som arbetar runt om i världen har kommit långt i att arbeta med riskbedömningar och rutiner för att hantera olika former av säkerhetshot. Under hösten pågår fortsatta diskussioner om att skapa någon form av forum för att civilsamhället tillsammans ska kunna bli bättre på att dra nytta av våra respektive kunskaper i Sverige och världen.

Fremia bygger samtidigt på med mer kunskap inom området genom att vi utbildar medarbetarna, och diskuterar frågan med medlemmar och andra kunniga personer.

– För tillfället får vi inte särskilt många samtal om säkerhet, hot och hat till vår arbetsgivarjour eller till rådgivarna. Men antalet samtal har ökat något senaste åren. Framöver vill vi kunna vara ett större stöd till medlemmarna genom jouren men också genom utbildningar och föreläsningar på området, säger Nadia Larsson, utbildningsansvarig hos Fremia.

Konkret arbetsmaterial inom hot och hat

Fremia arbetar med att ta fram dokument som vi tror att våra medlemmar skulle ha nytta av att ha på plats. Det handlar om policyer, handlingsplaner, riktlinjer, checklistor, riskanalys etcetera inom området säkerhet, hot och hat.

– Vi ser att det finns många bra format att luta sig emot, hjulet behöver inte återuppfinnas. Fremia kommer från årsskiftet att kunna hänvisa till ett antal bra ramdokument. Men vi kommer alltid att göra det med ett väldigt tydligt medskick om att det inte är dokumentet i sig som gör jobbet, det måste utvecklas och anpassas utifrån respektive organisations behov och möjligheter, säger Nadia Larsson.

Fremia kommer att kontinuerligt utveckla arbetet kring säkerhetsfrågor, hot och hat framöver, särskilt med koppling till arbetsmiljö.

– Vi vill vara ett stöd och en resurs för våra medlemmar i de här frågorna. Om en anställd, förtroendevald eller aktiv medlem i sitt arbete eller engagemang utsätts för hot eller hat så är det alltid möjligt att ringa Fremias jour för stöd i arbetet, säger Nadia Larsson.

Föreläsning om hot och hat 20 december

Redan 20 december, klockan 9–11, bjuder vi in till en digital medlemsföreläsning om situationen kring hot och hat i civilsamhället, i regi av Expo. Mer information och anmälningslänk kommer inom kort.