Hantera hat och hot på arbetsplatsen – för en trygg arbetsmiljö

Nadia Larsson:

”Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö"

Allt fler som är verksamma i civilsamhället drabbas av hat och hot. Det är en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar att hantera detta – Fremia har tagit fram material som stöd för dig som är medlem. ”Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö, oavsett arbetsuppgifter”, säger Nadia Larsson, förhandlare och utbildningsansvarig hos Fremia.

Hat och hot mot anställda, förtroendevalda eller på annat sätt ideellt engagerade är en allvarlig fråga som drabbar många av civilsamhällets organisationer. Genom förebyggande åtgärder, en uppdaterad omvärldsanalys, rutiner, erfarenhetsutbyte och tillbudsrapportering kan säkerheten i verksamheten öka.

Hantering av hat och hot ska ses som en del av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren ska bedöma vilka risker som finns, kopplade till hat och hot. Arbetsgivaren är ansvarig för att ta fram nödvändiga rutiner, handlingsplaner och vidta åtgärder samt följa upp dem.

Hat och hot kan vara allt ifrån subtila psykiska påtryckningar till allvarliga fysiska handlingar, som i värsta fall kan inkludera våld. Definitionen av vad som utgör hat eller hot beror på individens upplevelse av situationen.

Vägledning och checklista för att hantera hat och hot

– Fremia har tagit fram en vägledning för arbetsgivare och en checklista, som våra medlemmar får del av. Checklistan är upplagd efter olika faser; det akuta läget, förebyggande insatser och efterarbetet. I vägledningen diskuteras bland annat definitioner och åtgärder, säger Nadia Larsson.

Rapport om hat och hot i civilsamhället

På uppdrag av Fremia har Stiftelsen Expo författat en rapport om hat och hot i civilsamhället.

– Expo har intervjuat ett antal organisationer i civilsamhället för att bättre förstå hur hanteringen av hat och hot ser ut i vardagen. De vittnar om att hat och hot har ökat och att det leder till självcensur och till att folk väljer att avsluta sin anställning eller sitt engagemang i organisationerna. Rapporten innehåller också en genomgång av tidigare studier på området, den är värd att läsa i sin helhet, säger Patrik Schröder.

Nedan följer en sammanfattning av rapportens slutsatser och förslag till åtgärder för att bekämpa hat och hot.

Ha en uppdaterad omvärldsbevakning
De grupper och individer som sprider hat är i ständig förändring. De hittar nya angreppsvinklar, och konspirationsteorier tillkommer och påverkas i hög grad av trender utanför Sverige. För att bedriva ett effektivt arbete mot hat och hot behövs en uppdaterad och kontinuerlig omvärldsbevakning och analys.

Institutionalisera ert arbete
Utmaningar med hat och hot kommer inte att försvinna inom överskådlig framtid. För att hantera denna verklighet behöver det interna arbetet kopplat till frågor om hat och hot få ett tillskott av resurser, prioriteras och bedrivas kontinuerligt. Personal och medlemmar måste ges möjlighet att bygga stabila strukturer för exempelvis kunskapsdelning, risk- och sårbarhetsanalyser samt strategiskt arbete mot hat och hot.

Bygg nätverk
Det finns många aktörer som möter liknande utmaningar, i Sverige och internationellt. Utveckla och bygg nätverk för att dela med er av er kunskap och era resurser, och för att lära av hur andra jobbar. Det är också stärkande att uppleva att man inte står ensam i sin kamp mot hat och hot.

Var trygga i era värderingar
När en ökad mängd hat och hot riktas mot aktörer i civilsamhället ställs större krav på alla som företräder respektive organisation, i alla delar av landet. För att kunna driva era frågor och bemöta argument, behöver medlemmar och företrädare tränas i de egna värderingarna och vilken berättelse om samhället som organisationen står för. Det bygger samtidigt en uthållig och stark organisation och gör det lättare att stå emot hat och hot.

Driv era frågor
Hat och hot riskerar att få verksamheter att backa in i ett defensivt tankemönster. Men för att få genomslag för era idéer, behöver organisationen driva sina egna frågor på alla plan i samhället. Tala om vad ni vill, varför ni är viktiga och varför ni har rätt. Bygg er argumentation utifrån att de som sprider hat och hot och vill er organisation illa står i vägen för era mål och er vision.

Nadia Larsson

Titel
Rådgivare/förhandlare ideella organisationer, näringsliv samt utbildningsansvarig.
Telefonnummer
08-702 54 77
E-postadress

Patrik Schröder

Titel
Samordnare/sakkunnig civilsamhälle
Telefonnummer
08-702 54 06
E-postadress

Läs hela rapporten om hat och hot

Uppdaterad
för 2 månader sen

Relaterat innehåll