Mall för visselblåsarpolicy

Kraven på visselblåsarsystem träder i kraft 17 juli 2022 respektive 17 december 2023 beroende på antal anställda

Nu finns en mall för visselblåsarpolicy som uppfyller lagens informationskrav, och innehåller ett enkelt förslag på ett visselblåsarsystem, så att du som arbetsgivare ska kunna uppfylla kraven i Visselblåsarlagen.

Visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen gäller för alla arbetsgivare och har som syfte är att skydda visselblåsare under vissa förutsättningar. 

För dig med över 50 anställda krävs ett visselblåsarsystem, utöver lagens informationskrav. Ett visselblåsarsystem möjliggör mottagande och hantering av rapporter om missförhållanden. Använd mallen för visselblåsarpolicy och det förslaget på ett visselblåsarsystem för att uppfylla lagkraven.

Viktiga datum

Du som har 250 eller fler anställda
Från och med den 17 juli 2022 kräver lagen att du som vid kalenderårets början har 250 eller fler anställda, har ett visselblåsarsystem på plats. 

Du som har 50 till 249 anställda
Från och med den 17 december 2023 kräver lagen att du som vid kalenderårets början har 50 till 249 anställda, har ett visselblåsarsystem på plats. 

Policyn finns nedan och på Blankettsidan. Du behöver vara inloggad för att ta del av policyn.

Relaterat innehåll