Visselblåsartjänst – för att verksamheten tar medarbetarna på allvar

Alla arbetsgivare med fler än 50 anställda omfattas av ett nytt EU-krav på en visselblåsarfunktion. Krav och lagar är en sak men för alla arbetsgivare, även för verksamheter med färre än 50 anställda, innebär etablerandet av en visselblårfunktion ökad trygghet för medarbetarna.

Den möjliggör dessutom att verksamheten i tid kan ta kontroll över oegentligheter eller andra oönskade situationer. Därmed säkras också verksamhetens trovärdighet, internt och externt. Den nya lagstiftningen gäller från och med den 17 december 2021.

– En visselblåsarfunktion är en försäkring och en funktion som förhoppningsvis inte kommer till användning. Men om något händer finns det tusen andra saker att fundera på än – vem ska vi kontakta? Då ska det vara enkelt, frågan ska tas på allvar och anmälaren ska hanteras med värdighet och integritet, säger Sven Rosqvist, chefsjurist på Fremia.

Allt fler väljer att inrätta ett visselblåsarsystem för att kunna fånga upp information. Kanalen blir en viktig del i arbetet med att praktiskt förebygga och upptäcka oegentligheter.

– En person som visselblåser via verksamhetens egna kanaler vill organisationen väl. Det är en handling i lojalitet. Att tillhandahålla en visselblåsartjänst visar motsvarande lojalitet gentemot visselblåsaren, säger Sven Rosqvist.

En visselblåsartjänst innebär bland annat:

  • En rutin för att rapportera missförhållanden som anpassas efter dina verksamhetsbehov.
  • Trygghet och tillförlitlighet för medarbetaren.
  • Dokumentation och, vid behov, konkreta förslag på åtgärder och uppföljning.
  • Support i utveckling av ledare och verksamhet.

Att inrätta en visselblåsartjänst ger möjlighet att hantera missförhållanden i ett tidigt skede, innan frågan växer sig stor eller medierna knackar på dörren. Beslutet om att vara öppen eller anonym inför arbetsgivaren är helt upp till den som rapporterar, alla krav på anonymitet beaktas. Återkoppling är A och O för att verksamheten ska kunna besluta om rätt åtgärder och genom en extern samarbetspartner blir det också möjligt att avgöra om visselblåsaren är i behov av ytterligare stöd.

– Att inrätta en visselblåsartjänst är så mycket mer än att följa lagar och regler. Ytterst är det en fråga om värderingar, som visar att din verksamhet tar både medarbetarna och organisationen på allvar, säger Sven Rosqvist.

I Fremias förmånsportal kan du ta del av fördelaktiga erbjudanden från noga utvalda leverantörer.