Nytt krav på visselblåsarsystem för dig med 50–249 anställda

Gäller från och med 17 december 2023.

Visselblåsarlagen gäller för alla arbetsgivare och syftar till att skydda personer som rapporterar om arbetsrelaterade missförhållanden. Från och med den 17 december 2023, samma dag som lagen fyller två år, krävs att även du som har 50 till 249 anställda har inrättat ett visselblåsarsystem.

Alla verksamheter omfattas av visselblåsarlagen och lyder under dess informationskrav. För företag och organisationer som har ett visst antal anställda vid kalenderårets början finns ett särskilt krav på interna inrapporteringskanaler och rutiner för rapportering och uppföljning.

Från och med den 17 december i år omfattar kravet på ett visselblåsarsystem även arbetsgivare med 50 till 249 anställda. Det är samma regler som har gällt sedan den 17 juli 2022 för arbetsgivare med minst 250 anställda.

Det finns flera fördelar med att inrätta ett visselblåsarsystem.

En etablerad visselblåsartjänst ökar tryggheten för medarbetarna. Som arbetsgivare kan du också fånga upp informationen och få kontroll på oegentligheter innan problemen eskalerar.

Sven Rosqvist, chefsjurist på Fremia

Tips! För att fånga upp oegentligheter kan ett visselblåsarsystem vara bra att ha även inom organisationer med färre än 50 anställda.

System för rapportering

Ett visselblåsarsystem är en kanal där information om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen ska kunna rapporteras. Det ställs inga krav på att det ska finnas ett tekniskt system för rapporteringen, men den ska kunna ske anonymt, både skriftligt och muntligt.

I din verksamhets interna rutiner ska det framgå hur den som upptäcker missförhållanden kan slå larm. Det ska vara tydligt hur en anmälan ska lämnas, hur den följs upp och vilken återkoppling som ska göras.

Som arbetsgivare ska du även utse särskilda oberoende och självständiga personer, eller enheter, som hanterar kanalerna och tar emot rapporterna.

Vem kan larma?

Alla som är verksamma inom din verksamhet ska få tillgång till de interna rapporteringskanalerna. Det gäller inte bara dina anställda medarbetare utan även volontärer, praktikanter och konsulter.

Särskilt skydd för visselblåsare

Den som larmar om missförhållanden ska skyddas mot repressalier från arbetsgivaren. Om en visselblåsare ändå utsätts för någon form av bestraffning kan arbetsgivaren bli skyldig att betala ut skadestånd.

Relaterat innehåll