Fremias stämma 2022 genomförd

Under stämman blickade vi tillbaka på Fremias första, händelserika år. Men vi såg också framåt och ritade upp kartan för hur vi ska uppnå vår vision – att vara Sveriges starkaste oberoende arbetsgivarorganisation för medlemmar med ett stort engagemang.

Fremias stämma genomfördes digitalt 15 juni 2022. Fremias ordförande Leif Linde inledde och lämnade sedan över till stämmoordföranden Petra Pilawa, som är konsult i organisationsutveckling och verksamhetschef för Svensk Kooperation.

Fremias vd Petter Skogar berättade om verksamheten och om planerna framåt, som bland annat innefattar ökade satsningar på digitaliserad arbetsgivarservice och ett större fokus på intressepolitik och opinionsbildning.

På bilden: Petter Skogar, vd Fremia, Petra Pilawa, verksamhetschef för Svensk Kooperation, och Leif Linde, ordförande Fremia.

Uppdaterad
den 21 juni, 2022