Ukraina: ”Civilsamhällets engagemang tröstar mig”

Det har snart gått två veckor sedan Putins Ryssland invaderade Ukraina och oerhörda rapporter från kriget har avlöst varandra sedan dess. Ett demokratiskt och fredligt lands framtid står på spel. Civilsamhället har en mycket viktig roll att spela för utvecklingen.

Situationen i Ukraina är akut. Människor dör. Städer bombas sönder och samman. Uppemot 2 000 000 människor har tvingats på flykt sedan invasionen, enligt FN, och många fler väntas behöva fly den närmaste tiden. Två miljoner människor på flykt i Europa. År 2022. Det är ofattbart och svårt att ta in. Många av oss känner oss maktlösa och funderar på hur vi kan hjälpa. I den omedelbara konflikten är det Ukrainas framtid som står på spel, men Putins orättfärdiga agerande rör oss alla. I slutändan handlar det om respekt för mänskliga rättigheter, för folkrätten och för demokratin.

Något som har tröstat mig när jag har följt rapporteringen från Ukraina är den sammanslutning, beslutsamhet och det engagemang vi ser från omvärlden. Allt från privatpersoners gåvor, egna insamlingar och hjälp till människor som flyr våldet i Ukraina. Till företag som avbryter affärskontakter med Ryssland. Till den politiska samsyn och sanktionerna från ett nästintill enigt världssamfund. Till det viktiga arbete som civilsamhällesorganisationerna gör – på plats i Ukraina och i flyktingmottagandet här hemma.

Civilsamhället nödvändigt motgift

Ett livskraftigt civilsamhälle fungerar som en fyrbåk som sätter ljus på de demokratiska värden som är under hot i Ukraina (och på många andra håll i världen). Civilsamhället är ett nödvändigt motgift, i den omedelbara situationen och i ett längre perspektiv. För mig har den tanken varit ett sätt att kanalisera en del av frustrationen och känslan av maktlöshet. Genom att visa stöd för det civila samhället stöttar vi inte bara det ukrainska folket och arbetet för demokratiska rättigheter, det kan också hjälpa oss som medupplever krisen på avstånd i vår egen krishantering.

Organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan gränser, Reportrar utan gränser finns på plats i Ukraina och gör ett otroligt viktigt arbete, som kommer att behövas en lång tid framåt. Civilsamhällesorganisationer i Sverige och på andra håll i världen förbereder just nu, tillsammans med offentligheten, hur vi ska hantera de massiva flyktingströmmarna.

Klipp inte stödet till Ryssland

Putin har gjort allt i sin makt för att minimera civilsamhällets inflytande i Ryssland. Men civilsamhället är som bekant svårstoppat; protestaktioner mot Putinregimen och mot kriget i Ukraina lever vidare. Med folkrättsvidriga massarresteringar av ryska medborgare som följd. Civilsamhället har en omistlig roll i kampen för en framtida demokratisering även i Ryssland. En del debattörer menar att svenskt stöd till ryska civilsamhällesorganisationer borde strypas. Det tror jag är fel väg att gå, stödet behövs mer än någonsin. Samtidigt är det viktigare än någonsin att följa upp stödet och se till att det inte hamnar i fel händer.

Det är nu avgörande att vi alla tillsammans – samhället, företag, organisationer och individer – aktivt står upp för de demokratiska rättigheterna, som vi ofta tar för givna i vår del av världen. Självklart måste vi också göra vad vi kan för att stötta ukrainarna i den här svåra stunden, och i förlängningen i att bygga upp det som kommer efter den akuta konflikten – vad den nu än blir.

Arbetsgivare i krisläge

För de organisationer som är på plats i Ukraina, eller liknande krisområden, innebär det ett stort ansvar för personal och volontärer. Fremias rådgivare finns här för er om ni har frågor om anställning i utlandet, arbetsmiljö, försäkringar eller annat som kan vara viktigt att tänka på. På Fremias webbplats finns också en sammanställning över hur organisationer kan förbereda sig för, och hantera, en kris

Som arbetsgivare tänker jag även mycket på hur mina egna medarbetar mår. Precis som under coronakrisen är många människor oroliga och ledsna över det som sker i Ukraina. Andra är drabbade på ett mer direkt sätt genom anhöriga eller vänner på plats. Det skadar inte att fråga en extra gång hur någon mår eller – om möjligt – ge utrymme för människor att hjälpa det ukrainska folket på de sätt som går.

Hur kan vi hjälpa Ukraina?

Forum har satt ihop en lista över hur man som privatperson kan hjälpa Ukraina. Där finns också länktips till hur man kan prata med barn om det som händer nu. Giva Sverige skriver på sin webbplats om hur man ger på ett tryggt sätt under krisen. På Volontärbyrån går det att skapa en bevakning för volontäruppdrag med koppling till Ukraina. MSB har tips på hur man som privatperson och organisation kan stärka sin beredskap i kris.

Mina tankar går till det ukrainska folket. Men också till alla er som, på olika sätt, hjälper till i denna svåra stund.

Ta hand om er och om varandra.

Krishantering i organisationen

I samband med kriser, olyckor och extraordinära händelser i vår omvärld aktualiseras frågan om den egna organisationens rutiner för krisberedskap. Läs mer på länken nedan.