Bra förutsättningar för svenska modellen i Sveriges nya regering

Många höjde nog på ögonbrynen inför flera av de ministerutnämningar som Sveriges nya statsminister Magdalena Andersson presenterade i går. Av särskilt intresse för partsvärlden: I regeringen sitter nu de tidigare ordförandena för LO, Saco och TCO. Ytterligare två statsråd har facklig bakgrund, och ett har ett förflutet inom arbetsgivar- och branschvärlden.

I går utsågs LO:s tidigare ordföranden Karl-Petter Torwaldsson till ny näringsminister i Magdalena Anderssons regering. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (tidigare TCO-ordförande) och utbildningsminister Anna Ekström (tidigare Saco-ordförande) sitter båda kvar. Även vår nya klimat- och miljöminister Annika Strandhäll har facklig bakgrund som förbundsordförande i Vision. Johan Danielsson, som blir ny bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister, var ansvarig för EU-frågor på LO innan han blev EU-parlamentariker för Socialdemokraterna. Vår nya kultur- och demokratiminister Jeanette Gustafsdotter har en bakgrund som vd för Tidningsutgivarna, som var arbetsgivarorganisation innan Medieföretagen bildades.

Med den här gedigna erfarenheten från partsvärlden bland statsråden, kan vi också vänta oss en stor förståelse för arbetsmarknadsfrågor och den svenska modellen. Som förhoppningsvis kommer att avspegla sig i regeringens arbete framöver. Flera viktiga frågor som rör arbetsmarknaden finns på agendan den närmsta tiden, först och främst såklart den stora reformen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen. Frågan om minimilöner tuggar på i EU-parlamentet. Arbetsmiljöfrågor kopplat till covid är fortsatt aktuellt.

Vi på Fremia kommer fortsätta att ligga på regeringen och myndigheterna i dessa och många andra frågor som är viktiga för oss och våra medlemmar. Välkommen Sveriges nya regering, nu håller vi fanan fortsatt högt för den svenska modellen!

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet