Nu växer Fremia – för ökad medlemsnytta och bättre förutsättningar

Det här är en otroligt rolig bloggtext att skriva! Sedan i somras har vi nämligen välkomnat åtta nya medarbetare till Fremia. Syftet är att leverera ännu mer medlemsnytta och förbättra förutsättningarna för kooperativa företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer att verka i Sverige.

I dag består Fremiafamiljen av 5 400 härliga, engagerade medlemsorganisationer. I takt med att vi knyter till oss fler medlemmar, måste vi givetvis också leverera allt bättre arbetsgivarservice – i bred bemärkelse. Därför har vi stärkt upp kansliet med fyra nya rådgivare och tre tjänster inom kommunikation. Dessutom har vi tillsatt en helt ny tjänst med fokus på intressepolitik inom idéburen välfärd, framför allt vård och omsorg.

Satsar på idéburen välfärd

Till den sistnämnda rollen har vi rekryterat Karin Liljeblad, som kommer från en tjänst som näringspolitisk expert på Vårdföretagarna. Fremia har som uttalat mål att stärka förutsättningarna för den idéburna välfärdssektorn i Sverige. Vi skriver exempelvis under på Famnas tillväxtmål Tio2030, som innebär att minst tio procent av den svenska välfärden ska utföras av idéburen senast 2030. Vi har också ett uttalat mål att öka antalet medlemmar inom hälsa, vård och omsorg. Rekryteringen av Karin är ett viktigt steg i det arbetet. Hennes djupa kunskaper kommer både att stärka vår position som påverkansorganisation och innebära omedelbar medlemsnytta.

Ett annat av Fremias tydliga mål är att synas och höras mer, både gentemot våra medlemmar och ute på debattsidorna. Den ambitionen fick också stöd i den medlemsundersökning som vi genomförde i våras. Därför stärker vi upp kommunikationsavdelningen med hela tre nya medarbetare. Det innebär att vi kommer att kunna gör mer av det mesta inom kommunikationsområdet. Tillsammans med satsningen på intressepolitik, är min förvissning att vi kommer att göra stor skillnad för hela kooperationen, civilsamhället och den idéburna sektorn. Vi ska vara en aktiv och tydlig röst för alla våra medlemmars intressen. 

Växlar upp inom rådgivning

Vår huvudverksamhet är fortfarande att teckna konkurrenskraftiga kollektivavtal och ge medlemmarna bästa möjliga rådgivning och arbetsgivarservice. Med hela fyra nya rådgivare på plats kommer vi att kunna växla upp även inom detta område. Totalt arbetar nu 20 personer med att utveckla kollektivavtal och ge arbetsrättslig rådgivning till alla våra medlemmar, stora som små.

Att ha alla de här åtta nya personerna på plats är en ordentlig förstärkning av Fremias laguppställning. Våra medarbetares samlade erfarenhet kommer att bidra till att vi når vår fulla potential som arbetsgivarförening och intresseorganisation. Det här känns verkligen jättekul för mig som vd och – vågar jag säga – för hela organisationen. Det befäster vår position som Sveriges starkaste oberoende arbetsgivarförening. Och det är med tillförsikt och självförtroende som vi nu jobbar vidare för att alla våra medlemmar ska kunna vara trygga i sin roll som arbetsgivare. Att älska arbetsgivarlivet, helt enkelt – lika mycket som jag gör!