Nysta är ett nytt samhällskontrakt för en ny tid

Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt

Nysta står för civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Det är ett initativ och en strategi för att möta nya problem vi behöver gemensamma lösningar på. Det skriver vi tillsammans med organisationerna Idea, Giva Sverige, Forum och Famna på DN Debatt.

Civilsamhället består i sin ursprungligaste form av en mängd initiativ för att lösa problem i samhället. Det kanske mest talande exemplet på civilsamhällets kraft att förändra är allmän rösträtt och demokrati.

DN Debatt: Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt

Håller ihop samhället

Men det finns många fler exempel. Civilsamhällets organisationer, mitt emellan offentlig verksamhet och privat näringsliv, engagerar många människor i Sverige. Över tre miljoner svenskar är aktiva i fler än 250 000 föreningar och organisationer.

Här finns folkrörelser av olika slag, scouter och idrottare, rättighetsorganisationer och kyrkor, fackliga organisationer och idéburna välfärdsproducenter. Allt detta får samhället att hålla ihop.

Nya problem kräver nya lösningar

Där nya samhällsproblem försöker slå rot ser vi verksamheter som exempelvis Missing People, Mattecentrum och Berättarministeriet blomma upp.

Nu har coronakrisen gjort flera redan existerande problem akuta. Det gäller till exempel äldrevård och utsatthet hos stora grupper i samhället. Redan före krisen var det uppenbart att Sverige hade utmaningar med välfärd, integration och breda folkgruppers deltagande i demokratin.

Starkare arbetsgivarorganisation

Som företrädare för civilsamhällets arbetsgivare ser vi från vårt perspektiv typiska utmaningar med organisering, samordning och kompetensförsörjning. Här sker nu på flera håll en mängd nya initiativ som är bra för samhällsutvecklingen.

Det planerade samgåendet mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea vars medlemmar tillsammans har 145 000 anställda är ett exempel.

Fremia: Historiska beslut på historiska stämmor

Nysta och nya samhällskontraktet

Ett annat exempel som vi står bakom är Nysta som tar ledartröjan för ett nytt förslag till samhällskontrakt fördelat över sex olika områden.

  1. Det demokratiska utrymmet.
  2. Arbetsmarknad och kompetensutveckling.
  3. Forskning & utveckling samt innovation.
  4. Digitalisering och AI.
  5. Civilsamhällets övergripande förutsättningar.
  6. Välfärd i förändring.

Läs mer om Nysta på DN Debatt där vi tillsammans med Idea, Giva, Forum och Famna, fem paraplyorganisationer som representerar miljoner medlemmar i Sverige, berättar om initiativet och strategin.

DN Debatt: Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt