Skolor, förskolor och fritidshem

Kollektivavtalet Skolor, förskolor och fritidshem är tecknat mellan Fremia och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Vision samt Sveriges Skolledarförbund.

Avtalet i korthet

Avtalet mellan Fremia och de fackliga parterna har olika giltighetstider. Mellan Fremia och Kommunal gäller avtalet från den 1 november 2020 till den 31 oktober 2023. Med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gäller avtalet från den 1 september 2021 till den 31 augusti 2023. Avtalet med Vision är reviderat den 1 september 2021 och gäller till den 31 augusti 2023. Med Sveriges Skolledarförbund är avtalet ett tillsvidareavtal som gäller från och med den 22 september 2010 – tills vidare.

Avtalet gäller för arbetstagare anställda hos arbetsgivare anslutna till Fremia som bedriver förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor och uppdragsutbildningsverksamhet. Uppdragsutbildningsverksamhet avser endast Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds och Visions områden.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll