Skolor, förskolor och fritidshem

Kollektivavtalet Skolor, förskolor och fritidshem är tecknat mellan Fremia och Sveriges Lärare, Kommunal, Vision samt Sveriges Skolledarförbund.

Förhandlingarna är avslutade och avtalet uppdateras inom kort. 

Avtalet i korthet

Avtalet mellan Fremia och de fackliga parterna har olika giltighetstider. Mellan Fremia och Kommunal gäller avtalet från den 1 november 2020 till den 31 oktober 2023. Med Sveriges Lärare gäller avtalet från den 1 september 2021 till den 31 augusti 2023. Avtalet med Vision är reviderat den 1 september 2021 och gäller till den 31 augusti 2023. Med Sveriges Skolledarförbund är avtalet ett tillsvidareavtal som gäller från och med den 22 september 2010 – tills vidare.

Avtalet gäller för arbetstagare anställda hos arbetsgivare anslutna till Fremia som bedriver förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor och uppdragsutbildningsverksamhet. Uppdragsutbildningsverksamhet avser endast Sveriges Lärares och Visions områden.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll