Skolor, förskolor och fritidshem

Kollektivavtalet Skolor, förskolor och fritidshem är tecknat mellan Fremia och Sveriges Lärare, Kommunal, Vision samt Sveriges Skolledarförbund.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller för arbetstagare anställda hos arbetsgivare anslutna till Fremia som bedriver förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor och uppdragsutbildningsverksamhet. Uppdragsutbildningsverksamhet avser endast Sveriges Lärares och Visions områden.

Avtalet mellan Fremia och de fackliga parterna har olika giltighetstider. Mellan Fremia och Kommunal gäller avtalet från den 1 november 2023 till den 31 oktober 2025. Med Sveriges Lärare, Vision och Sveriges Skolledare gäller avtalet från den 1 september 2023 till den 31 augusti 2025.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll