Nytt varsel i konflikten mellan Vårdförbundet och SKR och Sobona

Gäller kommun- och regionanställd personal

Konflikten mellan Vårdförbundet och SKR och Sobona pågår fortfarande. Nu varslar Vårdförbundet om strejk för ytterligare 2 000 anställda vid sju av landets största sjukhus. Fremias medlemmar berörs inte.

Strejken riktas mot fem regioner samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus och träder i kraft den 4 juni klockan 11:00 om parterna inte kan komma överens innan dess.

Fremias medlemsorganisationer berörs inte av Vårdförbundets varsel.

Om det uppstår frågor kring konflikten kan medlemmar höra av sig till oss för rådgivning.

Vad har hänt?

Förhandlingarna i årets avtalsrörelse mellan SKR och Sobona och Vårdföretagarna har strandat. Parterna kommer inte överens och befinner sig i en konfliktsituation.

Den 25 april inleder Vårdförbundet övertids- och nyanställningsblockad inom samtliga regioner och ambulanssjukvården i Storstockholm. 

Den 20 maj utökas övertidsblockaden till att omfatta även 29 kommuner.

Den 21 maj varslar Vårdförbundet om strejk i regionerna Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten. Strejken inleds den 4 juni. Samtidigt fortsätter övertidsblockaden men nyanställningsblockaden hävs i regionerna samt vid Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

Relaterat innehåll