”Erfarenheten från min praktiktid kommer att vara användbar resten av livet”

Felix Söderberg har praktiserat hos Fremia under höstterminen 2023

Felix Söderberg har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet. I framtiden är siktet inställt på att ta en master, men först vill han skaffa sig mer arbetslivserfarenhet. Under höstterminen 2023 har han gjort sin praktik på Fremia, med fokus på intressepolitik och påverkan.


Under sin praktiktid på Fremia har Felix Söderberg haft många olika arbetsuppgifter. Han har författat en rapport där han utvärderat årets samverkan mellan Arbetsförmedlingen och idéburen sektor, tagit fram statistik och annat underlag till en rad debattartiklar samt varit redaktör och projektledare för en sammanställning av allmänna motionstiden 2023. Felix har också läst och sammanfattat remissbetänkanden, skrivit utkast till remissvar samt haft ett löpande ansvar för att ta anteckningar på intressepolitiska möten och hålla i ett remissdiarium som Fremia har gemensamt med flera andra paraplyorganisationer inom civilsamhället.

– Jag har lärt mig en massa saker under min praktik hos Fremia. Något jag särskilt tar med mig är att jag har fått bära ett stort ansvar för en rad olika projekt som har varit viktiga för Fremia. Det har varit lärorikt och viktigt för min personliga utveckling. Jag har även fått komma med egna inspel och tankar, som sedan har blivit centrala inom de projekt jag har arbetat med. Det skiljer sig en del från universitetsvärlden, där man ofta följer strikta definitioner. Jag har också lärt mig mycket om exempelvis arbetsgivarfrågor, idéburen sektor och civilsamhällets förutsättningar som jag inte visste innan.

Är det något som har förvånat dig under praktiken hos Fremia?

– Jag blev förvånad över den friheten som fanns på arbetsplatsen. Jag hade förväntat mig mycket stramare direktiv gällande hur arbetsuppgifter skulle utföras, men i stället har det funnits stora möjligheter att applicera teorier och kunskaper från min tid från universitetet på mina praktikuppgifter. I de rapporter jag har tagit fram har jag haft möjlighet att komma med egna tolkningar, vilket även varit efterfrågat.

Varför ville du göra praktik, och varför just inom på Fremia?

– Jag valde att genomföra en praktikkurs eftersom jag behövde och ville skaffa mig mer arbetslivserfarenhet. Fremia är en bred arbetsplats, där man jobbar med många olika frågor. Det kändes givande för mig som var ute efter att skaffa mig mer erfarenhet och få en bättre bild av vad jag vill jobba med i framtiden.

Berätta om dina studier.

– Jag har läst Kandidatprogram i historia, politik och samhälle på Stockholms universitet. Det är ett statsvetarprogram plus ett år av historiska studier.

Berätta lite om din bakgrund.

– Jag är född och uppvuxen i Kalmar, men flyttade till Stockholm när jag var 19 år för att plugga. Så jag har hittills spenderat en stor del av livet i skolbänken. Under min gymnasietid var jag engagerad i ett politiskt ungdomsförbund och var med i skolans elevkår under en kort tid. Sedan 2022 har jag arbetat extra på Systembolaget.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Nu i januari 2024 är jag klar med mina studier och tar min kandidatexamen i statsvetenskap. Inom de närmsta åren vill jag ta en mastersexamen. Men innan dess vill jag skaffa mig mer arbetslivserfarenhet för att veta vilken typ av master jag ska sikta på. Mitt mål är därför att skaffa en heltidstjänst under några år, tills det är dags att börja plugga igen. Den närmsta tiden kommer jag också att arbeta extra på Fremia med att ta fram ett ramverk för att analysera statsbudgeten och myndigheternas regleringsbrev ur ett helhetsperspektiv.

Vad har varit bäst med att göra praktik här hos oss på Fremia?

– Det har varit otroligt lärorikt, mina förväntningar har överträffats med god marginal. Det bästa har varit all erfarenhet som jag tar med mig. Och att faktiskt få använda mina kunskaper på ett konkret sätt i exempelvis en rapport eller föreslå något på ett möte som leder till förändring, och sedan känna stolthet och ansvar för det jag har producerat. Jag har alltid varit en person som vill lära mig nya saker, och under min tid på Fremia har jag lärt mig mycket om exempelvis civilsamhället som sektor, ett område där min kunskap var ganska begränsad tidigare. Den erfarenhet jag har fått från Fremia kommer att vara användbar resten av livet.