Avtalet Idéburen handel lockar arbetsgivarna

Stort intresse för det första kollektivavtalet för second hand och cirkulär handel.

Sedan Fremia och Handels lanserade kollektivavtalet Idéburen handel har intresset varit stort bland arbetsgivarna. På bara fyra månader har avtalet gått från nytt, till att omfatta 16 verksamheter med nästan 1 700 anställda inom second hand och annan cirkulär handel.

Idéburen handel är det första kollektivavtalet som är anpassat för butiksverksamheter inom idéburna organisationer. Förutom den växande second hand-handeln med begagnade kläder, möbler och husgeråd, är avtalet också till för handel med livsmedel genom matsvinnsbutiker och viss lagerhållning.

Unikt avtal med anpassade villkor

Det som gör avtalet unikt är att det endast kan omfatta sociala butiksverksamheter, som drivs i idéburen regi, där vinsten återinvesteras i verksamheten. En bärande idé med butikerna är att erbjuda arbetsträning till personer som står långt från arbetsmarknaden. Dessutom innehåller avtalet anpassade villkor och anställningsformer för fler syften - för arbetsträning, för handledare och volontärer.

– Vi är glada över den goda responsen. Avtalet ger våra medlemmar bättre förutsättningar att bedriva arbetsintegration, som i sin tur skapar en arbetsmarknad där alla får plats, säger Love Lind, förhandlingschef näringsliv och ideella organisationer på Fremia.

Våra medlemmar levererar samhällsnytta i praktiken och på flera sätt.

Love Lind, förhandlingschef näringsliv och ideella organisationer

I stället för arbetslöshet erbjuds arbetssökande, med lönebidrag från det offentliga, en långsiktig sysselsättning inom den sociala ekonomin.

– Lägg till verksamheternas fokus på hållbarhet och återbruk, det är tydligt att våra medlemmar levererar samhällsnytta i praktiken och på flera sätt, säger Love Lind.

Fremia och Handels samverkar om organisationer som vill ansluta

För att avtalet för Idéburen handel ska omfatta rätt verksamheteter, har Fremia och Handels enats om ett antal kriterier som ska uppfyllas av organisationer som vill ansluta sig till avtalet.

Kriterier för avtalet Idéburen handel:

Organisationerna ska bedriva second hand-verksamhet utifrån allmännyttiga syften, som exempelvis att motverka utanförskap, bekämpa fattigdom, skapa möjlighet komma ut i arbetslivet, bryta social isolering och ensamhet.

Det kan även handla om att bedriva riktad verksamhet till behövande inom olika områden, exempelvis till hemlösa, missbrukare, personer som utsätts för våld i nära relationer eller personer med psykisk ohälsa.

Vill du veta mer om avtalet? Kontakta Jeanette!

Jeanette Georgii-Gustafson

Titel
Rådgivare/förhandlare kooperativ handel
Telefonnummer
08-702 54 52
E-postadress

Relaterat innehåll