Nya lagar och ändringar i kollektivavtal från 1 januari 2023

Regeländringarna som är bra att känna till för dig som arbetsgivare.

Vid årsskiftet har flera nya lagar trätt i kraft och regeländringar har slagit igenom i flera kollektivavtal. Här listar vi nyheterna som är bra för dig att ha koll på.

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år

Rätten att kvarstå i anställningen enligt LAS § 32 a har höjts från 68 till 69 års ålder. Genom lagändringen har fler rätt att arbeta längre. Eftersom medellivslängden ökar behöver också arbetslivet förlängas, när pensionerna ska räcka längre.

Höjda åldrar i allmän pension och socialförsäkring

Den ålder då man tidigast kan ta ut sin allmänna pension höjs från 62 till 63 års ålder. Garantipensionen kan tidigast tas ut från 66 års ålder, mot tidigare 65.

Ersättning från a-kassan, sjukpenning och andra socialförsäkringsförmåner kan betalas ut till och med 66 års ålder, i stället för till 65 som före årsskiftet.

Nya åldersgränser i KTP och ITP

Som en följd av de höjda åldersgränserna i socialförsäkringen kan sjukpension enligt KTP eller ITP betalas ut till 66 års ålder i stället för som tidigare 65. Detta gäller för sjukfall som inträffar 2023 eller senare.

I ITP 1 höjs dessutom pensionsåldern från 65 till 66 år, vilket innebär att tjänstepension tjänas in fram till 66-årsdagen för den som omfattas av ITP 1.

Ny åldersgräns i GTP

Lägsta intjänandeålder för tjänstepension enligt GTP sänks från 23 till 22 år. 

Arbetsplatsens adress ska lämnas i arbetsgivardeklarationen

Som arbetsgivare ska du numera ange arbetsplatsens adress och ort för varje anställd i arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket. Det gäller om den anställde under redovisningsperioden enbart har haft ett tjänsteställe, alltså där huvuddelen av arbetet har utförts. De nya uppgifterna ska anges för lönerna som betalas ut från och med i januari i år.

För den som inte behöver redovisa utbetalningar i AGI kan redovisningen i stället behöva lämnas in i en kontrolluppgift till Skatteverket.

Höjt reseavdrag för arbetsrelaterade resor

Schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil har höjts. Avdragsbeloppen har inte förändrats sedan 2008 och bedömdes inte längre motsvara de kostnader som de skulle täcka. För resor med förmånsbil som drivs helt med el har ingen ändring gjorts.

Sänkt skatt för arbetstagare över 65 år

Det förhöjda jobbskatteavdraget förstärks, vilket innebär att skatten sänks för de personer som har fyllt 65 år innan 2023 och som fortsätter att arbeta. Skattesänkningen väger upp tidigare förstärkningar av det ordinarie jobbskatteavdraget.

Höjda basbelopp

Prisbasbeloppet ska spegla prisutvecklingen i samhället. Nu har det höjts till 52 500 kr från tidigare 48 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet har höjts från 49 300 kr till 53 500 kr och inkomstbasbeloppet har höjts från 71 000 kr till 74 300 kr. Av det följer att många avgifter, bidrag och ersättningar enligt lag och kollektivavtal som är kopplade till basbeloppen också ändras.

Folksam tar in försäkringspremie för alla tjänstemän

Från och med 2023 kommer Folksam att ta in både omställningspremier och premier för arbetsskadeförsäkringen för alla tjänstemän hos Fremias arbetsgivare. För dig som har KTP innebär det ingen skillnad mot tidigare, men för dig som har enbart ITP innebär det att du kommer att byta från Fora till Folksam.

Ändringar i kollektivavtalen

Det har skett förändringar i flera av våra kollektivavtal från den 1 januari 2023. Du hittar den senaste versionen av ditt avtal här på fremia.se. Här finns också uppdaterade blanketter och mallar. Så släng dina gamla sparade pdf:er och utskrivna ex, och ladda ned de nya versionerna när du ska använda dem. 

Relaterat innehåll