Märket för avtalsrörelsen 2023 klart

31 mars 2023 sattes det så kallade märket av industrins parter. Märket är normerande för resten av arbetsmarknaden när det gäller löneutrymme och avtalsperiod.

Märket för avtalsrörelsen 2023 sattes till 7,4 procent på två år och avtalet är inte uppsägningsbart. Det totala avtalsvärdet motsvarar löneökningar på 4,1 procent för 2023 och 3,3 procent för 2024. Det är i snitt de högsta nivåerna i industriavtalets historia.

I avtalet finns en särskild höjning av avtalets lägstalöner på 1350 kr från den 1 april 2023. Det andra avtalsåret, som inleds 1 april 2024, innehåller en låglönesatsning för LO-förbunden inom industrin. Arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 28 211 kr ska då bidra mer till lönepotten.

Överenskommelsen inom industrin innehåller också avsättningar till den deltidspension som redan finns i avtalen.

Efter att industriavtalet har tecknats förhandlas övriga avtal, bransch för bransch. De följer märket och de delar som ingår i det, som höjningar av lägstalönerna och pensionsavsättningarna. Krontalsnivåerna och den procentuella avsättningen till pension kan variera mellan avtalen i de olika brancherna, men den totala kostnaden ska rymmas inom märkets 7,4 procent. 

– Det är bra att vi får avtal på två år som inte är uppsägningsbara, det ger en viss stabilitet. Men det kommer bli tungt att bära de höga löneökningarna för många av Fremias medlemmar. Särskilt tungt blir det med låglönesatsningarna i branscher där marginalerna redan är små. Även om syftet, att uppvärdera yrken inom områden som service och omsorg, är lovvärt, så är det svårt att se var pengarna ska tas ifrån, säger Jesper Neuhaus, förhandlingschef på Fremia.

För Fremias del har förhandlingarna påbörjats inom flera avtalsområden och vi uppdaterar löpande om hur det går. För dig som är medlem påminner vi om att inte genomföra några lönejusteringar innan Fremias avtal är klara.

Uppdaterad
för 1 månader sen

Relaterat innehåll