Fira kollektivavtalet!

Att värna och utveckla den svenska modellen ligger i Fremias DNA, den 17 mars firar vi kollektivavtalets dag.

Kollektivavtalet är grunden för Fremias uppdrag. Det ger våra medlemmar rätt verktyg och möjligheter att komma överens med fackförbunden om de villkor som passar den egna verksamheten bäst. Helt enkelt, verktyg för ett smidigare arbetsgivarliv. Tack vare kollektivavtalet kan till och med arbetsrättsliga lagar och regler anpassas efter branscher och verksamheters behov.

Genom kollektivavtalet får du som arbetsgivare bättre förutsättningar att konkurrera med andra i din bransch och vara en attraktiv arbetsgivare. Det trygghetspaket som kollektivavtalet ger dina anställda, som följer livets skeenden och milstolpar, är dessutom svårt att skoja bort.

Fyra fakta om kollektivavtal

    1. 90 procent av alla anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats.
    2. De kollektivavtalade försäkringarna ger ett komplett försäkringspaket för dina anställda, under marknadspris för dig som arbetsgivare. Läs mer om pension och försäkring.
    3. I kollektivavtalet ingår omställningsstöd. Till dig som arbetsgivare om du behöver förändra din verksamhet vid exempelvis arbetsbrist, men också individuellt stöd till de anställda som berörs av förändringen. Läs mer om omställning.
    4. Med kollektivavtal råder fredsplikt, det betyder att du kan räkna med att det inte blir några strejker så länge kollektivavtalet gäller.

Lär känna arbetsgivare som valt Fremia

"Fremia hjälper oss att bli en modern, nytänkande och attraktiv arbetsgivare"