Svensk Kooperation efterlyser årets kooperativa uppsats

Idag startar nomineringen till Svensk Kooperations nyinstiftade pris ”Årets kooperativa uppsats”. Med priset vill Svensk Kooperation uppmärksamma och bjuda in fler studenter att fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna. Förutom äran tilldelas vinnaren 25 000 kronor.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Totalt sett står den kooperativa sektorn för 10 procent av Sveriges BNP. Varje år startas också 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. Trots detta finns det en stor okunskap om den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Detta vill Svensk Kooperation ändra på.

– Den kooperativa sektorn är en betydande del av det svenska näringslivet, men tyvärr missar utbildningsväsendet ofta helt den kooperativa företagsformen. Det är olyckligt då kooperativt företagande och de kooperativa idéerna verkligen ligger i tiden, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation.

Kooperationens grundvärden – som långsiktig lönsamhet, kundnytta och samhällsansvar – är mer aktuella än någonsin. Inte minst under coronakrisen har de kooperativa företagen visat att det går att ställa om och tänka nytt.

Under 2021 kommer Svensk Kooperation att för första gången dela ut ett pris för bästa kooperativa uppsats. Priset är en del av Svensk Kooperations långsiktiga satsning som riktar sig till högskolor och universitet. Med priset vill Svensk Kooperation uppmuntra fler studenter att studera och fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna.

– Genom att instifta ett pris till årets kooperativa uppsats vill vi ge studenter på högskolor och universitet en möjlighet att upptäcka och bidra till ökad kunskap om kooperation, säger Anna Karin Hatt.

Kooperation som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv, exempelvis företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, sociologi, samhällsvetenskap, kommunikation och internationella utvecklingsfrågor.

Om Svensk Kooperation

Fremia är tillsammans med LRF, KF och HSB en av initiativtagarna till Svensk Kooperation, ett partipolitiskt obundet initiativ som har som mål att främja den kooperativa företagsformen. Genom att bidra med kunskap och opinionsbildning vill Svensk Kooperation sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan.

Nominering av uppsatser kan göras av uppsatsförfattaren själv eller av någon annan, senast den 15 september 2021. Mer information om uppsatstävlingen och nomineringen hittar du här