”Statistiken hjälper oss att sätta marknadsmässiga löner”

Under oktober och november pågår insamlingen till Fremias lönestatistik, som är en av de mest uppskattade förmånerna i medlemskapet. För att statistiken ska bli så användbar som möjligt är det viktigt att alla medlemmar bidrar med sina löneuppgifter.

Elena Backström är lönehandläggare på Montessoriförskolan Solgården.

Vid lönerevision och lönekartläggning är Fremias lönestatistik ett bra underlag för medlemmarna. Elena Backström är lönehandläggare på den kooperativa Montessoriförskolan Solgården i Västerås, hon har stor nytta av statistiken i sitt arbete.

- Det är vår primära informationskälla inför varje lönerevision. Det finns sällan öppen lönestatistik på regionnivå, men för oss är det viktigt att kunna jämföra med andra mellanstora städer. Storstadslönerna påverkar statistiken på riksnivå ordentligt och den är svår för oss att använda, säger Elena Backström.

Statistiken presenteras i webbtjänsten Lönesök

Under oktober och november kan Fremias medlemmar rapportera in sina löneuppgifter. När statistiken är inrapporterad och bearbetad finns den tillgänglig i webbtjänsten Lönesök, där alla kan göra sökningar utifrån parametrar som är relevanta för den egna verksamheten. I Lönesök visas även antalet löner som utgör det statistiska underlaget.

- Jag brukar ta fram statistik för varje tjänst hos oss, exempelvis för barnskötare, förskollärare, rektor och montessorilärare, inriktat på mellanstor stad. Sen vidarebehandlar jag själv statistiken för att se löneutvecklingen kopplat till ålder. Det blir då lättare att se och justera eventuella avvikelser, säger Elena Backström.

Brukar ni lämna in löneuppgifter och bidra till statistiken?

- Absolut, det är viktigt. Ju större statistiskt underlag, desto säkrare resultat får vi ut och bidrar till att vi kan erbjuda marknadsmässiga löner till våra anställda, avslutar Elena Backström.

Rapportera in era löneuppgifter

Insamlingen av löneuppgifter gäller för medlemmar i Fremia som har anmält att de har en årslönesumma på minst 800 000 kronor, och vissa verksamheter med årslönesumma om minst 300 000 kronor (bland annat arbetsintegrerande sociala företag och folkrörelser).