Insamling av lönestatistik

Information till dig som ska rapportera in lönestatistik

Vår medlemstjänst för lönestatistik baseras på att du som arbetsgivare lämnar in lönestatistik varje år. Statistiken samlas in under oktober och november, och du får ett utskick från vår samarbetspartner Statisticon när det är dags. Här får du veta vem som ska rapportera lönestatistik, varför och hur man gör.

Så här fungerar insamlingen

Vi samarbetar med Statisticon, som har hand om insamlingen. Du som ska lämna in lönestatistik kommer att få ett utskick direkt från Statisticon med länk, inloggningsuppgifter och allt du behöver veta om inrapporteringen. 

Innan insamlingen får ni möjlighet att uppdatera vem det är som ska lämna in informationen. Det görs av Statisticon.

Uppdatera kontaktperson. I september skickar Statisticon ut en förfrågan om vem inom din organisation som ska rapportera in era uppgifter. Se till att Statisticon har rätt mejladress, så hamnar inbjudan att lämna statistik rätt från början.

Vem ska rapportera in löner?

  • Verksamheter som har en lägsta årslönesumma om 800 000 kronor, och vissa verksamheter med årslönesumma om minst 300 000 kronor (bland annat arbetsintegrerande sociala företag och folkrörelser)
  • Verksamheter som har blivit anmodade att rapportera av SCB och Medlingsinstitutet
  • Innan insamlingen får ni möjlighet att uppdatera vem det är hos er som ska lämna in informationen, via ett utskick från Statisticon.
  • En person per verksamhet kan rapportera. Det är av sekretesskäl eftersom lönestatistik räknas som personuppgifter.
  • Om du har påbörjat inrapporteringen men ångrar dig, och vill att någon annan ska rapportera än den som påbörjat arbetet, går det bra att kontakta Statisticons support för att få det ordnat. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Vilka löner och datum gäller?

Det är lönerna för september 2023 som du ska rapportera in: aktiviter under månaden och ersättningar för utfört arbete. Invänta gärna lönekörningen för månaden så att du får med all avvikelse. Alla anställda som fyllt 18 men inte 69 år i september, och som arbetat denna månad, ska redovisas. För varje medarbetare ska också anges om hen är visstids- eller tillsvidareanställd. 

Insamlingen är öppen 16 oktober till 3 november.

Ny insamlingsperiod för folkrörelse och vissa ideella verksamheter

Nytt för i år är att medlemmar inom folkrörelse och ideella verksamheter med en lägsta årslönesumma om 300 000 kronor rapporterar under samma perriod som övriga organisationer. Uppgifterna som samlas in under oktober avser löner i september 2023.

Tjänstemän inom näringslivet

Det nya avtalet Tjänstemän inom näringslivet, med avtalsnummer 0110,  ersätter flera tidigare avtal. Verksamheter som tidigare har omfattats av avtalen Industriföretag och Tjänsteföretag (avtalsnummer 0110, 0160, 0270 och 0275) rapporterar på avtalet Tjänstemän inom näringslivet, 0110. 

Om yrkeskoder

Vi använder så långt som möjligt NYK14, Svenskt näringslivs yrkesnomenklatur för statistiken. I några fall har vi även kompletterat den för att passa Fremias medlemmars förutsättningar. Det är alltså NYK14 som du ska använda när du anger medarbetares yrken. De flesta stora lönesystemsleverantörer har stöd för detta.

Support

Behöver du hjälp med hur du gör för att rapportera septemberlöner till lönestatistiken? Du når Statisticons support via följande kanaler:

  • Support via chatt, du når den när du loggat in och klickat på länken
  • Support via kontaktformulär, som du också når när du loggat in och klickat på länken. Du får svar senast nästkommande vardag.
  • Support via telefon: ring 010-130 80 66. Öppettider för supporten är vardagar klockan 8.30-11.30, 12.30-16.30.
  • Inloggningsuppgifter med mera får du i utskicket från Statisticon. 

Vanliga frågor

 

Facebookgrupp för lönehandläggare

Om du administrerar löner för en verksamhet som är medlem i Fremia, så kan du vara med i gruppen för lönehandläggare på Facebook. Syftet med gruppen är att dela erfarenheter och ventilera frågeställningar med kollegor.

Uppdaterad
för 17 dagar sen