Välkommet förslag på nya upphand­lingsregler

Sedan ett antal år har vi tillsammans med våra samarbetsorganisationer verkat för ett upphandlingsregelverk som fungerar bättre för idéburen sektor. Några av de förslag som vi arbetat för är nu presenterade i en lagrådsremiss, det vill säga steget innan regeringen lägger en proposition på riksdagens bord.

Dagens Samhälle: Nya upphandlingsregler ska öppna för idéburen välfärd

Vi kommer analysera lagrådsremissen noga framöver. Dagens Samhälle var snabba på att uppmärksamma frågan med perspektiv från ansvarigt statsråd Lena Micko, Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund, och idéburen sektors perspektiv genom undertecknad.

Om förslagen går igenom så finns ett juridiskt handlingsutrymme som är välkommet – det blir sedan upp till den politiska viljan hos upphandlande kommuner och regioner att omsätta det i praktiken.

Ny direktupphandlingsgräns för sociala och andra särskilda tjänster föreslås till  7,7 miljoner kronor, vilket i välfärdssammanhang är relativt lågt, det går inte att bedriva omfattande eller långsiktig social verksamhet inom ramen för den föreslagna gränsen. Oavsett detta är det ett positivt steg som kan ha betydelse för sammansättningen av välfärden i Sverige, där idéburna organisationer står för en liten andel av den upphandlade välfärden.

Uppdaterad
den 6 oktober, 2021