Jonna Lahdensuo förstärker kommunikationsavdelningen på Fremia

Jonna Lahdensuo är nyanställd kommunikatör med fokus bland annat på innehållsproduktion för Fremias olika kanaler. Hon arbetade tidigare på Svenska kraftnät och dessförinnan på Sveriges Ingenjörer.

Ett hedersamt uppdrag att utveckla den svenska modellen

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen och det är en viktig anledning till att jag sökte mig hit. Det är ett hedersamt uppdrag och spännande medlemsorganisationer inom Fremia att verka för. Som kommunikatör vill jag vara i ett sammanhang där organisationens värderingar lirar med mina. Det är då jag blir som bäst i min yrkesroll och har som roligast på jobbet. Att ha roligt på jobbet är en grund som jag inte tummar på och redan i mitt första intryck av Fremia kände jag att vi skulle passa varandra, säger Jonna Lahdensuo.

Att Fremia är ett nytt varumärke under uppbyggnad lockade också. Jonna tycker att det är en förmån att få vara med på resan redan i ett tidigt skede och forma det nya. Hon gillar att värderingar och idéer utgör grunden för medlemmarnas verksamheter och anser att det finns mycket kraft att hämta där.

Vad innebär din roll som kommunikatör?

– Som kommunikatör arbetar jag i alla Fremias kanaler. Det innebär allt ifrån medlemskommunikation, digital utveckling och synlighet till att vara med och utveckla arbetsgivarservice och intressepolitik. Jag har min bakgrund inom medieproduktion och kommer framöver att jobba med utveckling av nya format för Fremias kommunikation.

På Fremia står medlemmarnas bästa högst på agendan

– På Fremia har man högt till tak, fötterna på jorden och örat mot rälsen. Det är tydligt att det är medlemmarnas bästa som är högst på agendan. Vi har gott samarbete och ett lösningsorienterat klimat. Apropå kul på jobbet är det tydligt att mina kollegor som har jobbat här längre än jag trivs, har roligt och ett meningsfullt arbete. Det är en dynamisk organisation som har haft ett intensivt första år som Fremia, med en sammanslagning som skett på distans, men där riktningen för arbetet är tydlig. Det är hög energi och mycket vilja på Fremia, avslutar Jonna.

Foto: Dan Coleman