Nysta – ett spännande och konstruktivt civilsamhällesinitiativ

Civilsamhällesinitiativet Nysta kom till 2020. Utifrån ett samhällsnyttigt driv och utan att bilda någon formell organisation har fem stora civilsamhällesorganisationer och en högskola gått samman för att arbeta fram en konkret reformagenda för hur civilsamhället i högre grad kan bidra till att möta de samhällsutmaningar som vi står inför.

Nysta består av, CivosErsta Sköndal Bräcke högskolaFamna – riksorganisationen för idéburen välfärdForum – idéburna organisationer med social inriktningGiva Sverige och Fremia

Corona var gnistan

När pandemin svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt initierades Nysta.

Sex team i arbete

Nysta opererar inom ramen för sex tematiska team:

  • Det demokratiska utrymmet
  • Arbetsmarknad och kompetensutveckling               
  • Forskning, utbildning och innovation
  • Digitalisering och AI
  • Civilsamhällets övergripande förutsättningar
  • Välfärd i förändring

Fremia är värdorganisation för Nystas team arbetsmarknad och kompetensutveckling. Efter coronakrisen är satsningar på folkbildning och arbetsmarknadsåtgärder än viktigare för att motverka ökad utsatthet och ojämlikhet. Civilsamhället har en nyckelroll i att rusta människor som står långt från arbetsmarknaden så att de kan få ett arbete eller sysselsättning.

Vad tycker du – rapport med konkreta förslag på hearing

Nedan presenterar Wanja Lundby-Wedin, första vice ordförande i Svenska kyrkan och teamledare för Nystas arbetsmarknadsteam, några av de frågor och förslag som kommer att föreslås för regeringen inom området för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Titta på filmen för att se hur du kan vara med och påverka.