Behovet av vård och omsorg kommer fortsätta öka

Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning gör att behovet av vård och omsorg kommer fortsätta öka.

Inom avtalsområdet hälsa, vård och omsorg finns allt från hemtjänstföretag, vårdboenden, olika typer av behandlingshem, skyddade boenden, friskvårdsföretag till personlig assistansanordnare. Under 2017 träffade vi en överenskommelse med Kommunal och under 2018 träffade vi överenskommelser med Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet om förlängda tillsvidareavtal på avtalsområdet Hälsa, vård och övrig omsorg. Utöver avtalet har en stor del av KFO:s (Fremias den 1 jan 2021) arbete handlat om att tackla de utmaningar som våra medlemsföretag brottas med.

Stora utmaningar i branschen

De stora utmaningarna är att säkerställa kompetensförsörjningen och att bland annat rekrytera yngre personer genom att skapa ett intresse för att jobba inom vård och omsorg. Digitaliseringen av vården, ökade krav på dokumentation och kontroll från tillsynsmyndigheter är faktorer som drivit på annat arbetssätt inom vård och omsorg.

Vi måste också på sikt öka andelen idéburen välfärd i Sverige som halkat efter våra nordiska grannländer i utvecklingen.

En stor del av arbetet sker i dialog med våra motparter inom avtalsområdet. Med Kommunal som är störst, handlar diskussionen till stor del om kompetensförsörjningen samt yrkesutveckling. Det finns till exempel ett behov att utveckla konceptet med språkombud för att kunna rekrytera personal som kommer från andra länder. Fokus för våra samtal med Vårdförbundet, Vision och Akademikerförbunden är kompetensförsörjning inom vårdprofessionerna.

Nationella rådet

En del av Vård och omsorgscollege, VO

På nationell nivå driver och äger Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 20121) VO-college tillsammans med fackförbundet Kommunal. Där har vi under året intensifierat arbetet för ökad kompetensförsörjning i branschen.

Vi måste satsa ännu mer på att informera om de möjligheter till utveckling inom vård och omsorgsyrken och stöd som redan finns, inte minst genom VO:s certifiering och språkombud.

Vi kan också bli bättre på att beskriva konkret vad det innebär att arbeta inom vård- och omsorg i dag, till exempel vilka möjligheter tekniken ger att effektivisera arbetet med bland annat digitala dokumentationsverktyg, vårdrobotar och virtual reality, VR.