Tjänstemän inom KTF – Ledarna

Kollektivavtalet Tjänstemän inom KTF-Ledarna är tecknat mellan Fremia och Ledarna (Kooperativa Tjänstemännens Förbund inom Ledarna). Avtalet är ett tillsvidareavtal och gäller från och med den 1 november 2020.

Avtalet i korthet

Kollektivavtalet omfattar tjänstemän på ledande befattningar som är anslutna till KTF inom Ledarna och är anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia. I avtalet finns en särskild förteckning över de arbetsgivare som omfattas av avtalet. Detta kollektivavtal är endast giltigt under förutsättning att tjänstemännens medlemskap i KTF-Ledarna har anmälts till arbetsgivaren. 

Ladda ner avtalet

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.