Tjänstemän Handelsanställda

Kollektivavtalet Tjänstemän Handelsanställda är tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023.

Avtalsrörelse pågår. Just nu omförhandlas ditt kollektivavtal. Mer om avtalsrörelsen.

Avtalet i korthet

Avtalet reglerar de allmänna anställningsvillkoren för tjänstemän inom Handels område som är anställda inom företag och organisationer som är anslutna till Fremia.

Ladda ner avtalet

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Relaterat innehåll