Stormarknadspersonal

Kollektivavtalet Stormarknadspersonal är tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 fram till 31 mars 2025.

Avtalet i korthet

Avtalet omfattar anställda vid de stormarknader som de centrala parterna är överens om inom Coop Butiker och Stormarknader AB samt berörd DDF (Detaljhandelsdrivande konsumentförening).

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdatering

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll