Personlig assistans

Kollektivavtalet Personlig assistans är tecknat mellan Fremia och Kommunal. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2025.

Avtalet i korthet

Fremia var först med att teckna kollektivavtal för assistansbranschen. Branschen verkar utifrån särskilda förutsättningar då hela finansieringen baseras på den statliga assistansersättningen. Avtalet gäller personliga assistenter som är anställda hos arbetsgivare som bedriver personlig assistansverksamhet och är anslutna till Fremia.

Även du som är egen arbetsgivare inom personlig assistans omfattas av avtalet, men för dig finns särskilda anvisningar och blanketter.

➜ Mer för dig som är egen arbetsgivare inom personlig assistans

Kollektivavtalet Personlig assistans är tecknat mellan Fremia och Kommunal. Nuvarande avtal löper över två år, från och med 1 oktober 2023 till och med 31 oktober 2025.

Avtalet reglerar anställningsvillkoren och fyller ut det enskilda anställningsavtalet. Det innehåller bland annat allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning.

Här nedan har vi sammanfattat några av de viktigaste delarna för dig som omfattas av avtalet.

Logga in så kan du läsa avtalskommentarerna här nedan.

Ladda ner avtalet

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll