Personlig assistans

Kollektivavtalet Personlig assistans är tecknat mellan Fremia och Kommunal. Avtalet gäller från den 1 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2025.

Avtalet i korthet

Fremia var först med att teckna kollektivavtal för assistansbranschen. Branschen verkar utifrån särskilda förutsättningar då hela finansieringen baseras på den statliga assistansersättningen. Avtalet gäller personliga assistenter som är anställda hos arbetsgivare som bedriver personlig assistansverksamhet och är anslutna till Fremia.

Avtalet innehåller bland annat allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning.

Ladda ner avtalet

Övriga dokument

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll