Lager- och terminalpersonal samt chaufförer

Kollektivavtalet Lager- och terminalpersonal samt chaufförer är tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller från och med 1 april 2023 fram till 31 mars 2025.

Avtalet i korthet

Avtalet omfattar lager- och terminalpersonal samt chaufförer som är anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Fremia.

Ladda ner avtalet

Dokument som hör till avtalet

Avtalsdokument är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Avtalsuppdateringar

Avtalsuppdateringar är för Fremias medlemmar. Logga in för att ta del av innehållet.

Utbildningar för avtalsområdet

Relaterat innehåll