Frukostseminarium: Vad kan forskningen lära oss om strategisk styrning av anställda i civilsamhället?

Välkommen att delta på plats eller digitalt i seminariet den 16 maj!

Den 16 maj hålls ett kostnadsfritt frukostseminarium med presentation av en rapport av forskaren Ola Segnestam Larsson. Vi går igenom vad tidigare forskning säger om strategisk styrning i ideella organisationer. Delta på plats eller digitalt.

En ledare med personalansvar i det svenska civilsamhället skulle antagligen säga att de anställda hör till en av organisationens viktigaste resurser. Vissa skulle kanske till och med se de anställda som viktigare än organisationens uppdrag, medlemmar eller rykte.

Men tidigare forskning visar något annat. I det här seminariet går vi igenom en ny rapport av forskaren Ola Segnestam om vad forskningen kan lära oss om att strategiskt styra anställda i ideella organisationer.

Medverkande är Lucas Nilsson, ordförande IOGT-NTO. Alla som anmäler sig får rapporten innan seminariet.

Välkommen med din anmälan!

Praktisk info

Tid: Torsdag den 16 maj kl 08.30-10.00
Plats: Digitalt eller fysiskt (Marie Cederschiöld högkola, Stigbergsgatan 30, Stora salen)
Arrangör: Ideell Arena arrangerar seminariet inom ramen för projektet "Från administration till ideologi" där bland andra Fremia är samverkanspart.
Anmälan: gör du via formuläret hos Ideell Arena.