Inför kursen Arbetsrätt – Arbetsbristprocessen i praktiken

Så får du ut mesta möjliga nytta av din kurs

Kursledare

Klara Sahleström & Nadia Larsson

Välkommen till kursen om arbetsbristprocessen i praktiken! Det är en arbetsrättlig grundkurs där du få kunskap om det arbetsrättsliga regelverket kring arbetsbrist och förståelse för hur det ska tillämpas i praktiken. För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen, vill vi att du förbereder dig.

När en arbetsgivare avser att omorganisera verksamheten, minska eller lägga ner enheter eller kontor finns det en risk att det uppkommer en arbetsbrist. I den situationen är det viktigt att känna till vad som gäller rättsligt och gå igenom processen steg för steg.

Förkunskaper och förberedelser

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskap om arbetsrätt. Vi ser gärna att du gått vår utbildning Arbetsrätt – det du behöver veta för att göra rätt. För att du ska få ut så mycket som möjligt från kursen har vi tagit fram det här förberedelsematerialet för dig att ta del av innan kurstillfället.

Det här behöver du göra:

 

  • Leta reda på och bekanta dig med lagtexter och kollektivavtal för din verksamhet
  • Läsa texten nedan om de olika delarna i det arbetsrättliga systemet, arbetsbrist och saklig grund
  • Reflektera över dina utmaningar och skicka in dem, så att vi kan göra en så bra kurs som möjligt för dig och de andra kursdeltagarna

Lagtexter och avtal

Det underlättar för dig om du har letat reda på relevant lagtext och avtal och bekantat dig med det övergripande innehållet.

Förbered dig genom att ta fram följande material:

  • Lagen om anställningsskydd
  • Medbestämmandelagen
  • Det/de kollektivavtal som gäller för din verksamhet. Det hittar du här: Kollektivavtal. Du behöver logga in för att se avtalen.

Lagtexten kan du enkelt hitta på nätet genom en googling. På Lagen.nu hittar du exempelvis ovanstående lagar. Det finns även böcker och andra skrifter med lagtext att beställa, till exempel här, om du föredrar fysiskt format. Tänk då på att lagarna kan komma att ändras och att det är viktigt att vara uppmärksam så att du alltid utgår från den senaste versionen av lagtexten.

Bra att känna till innan kursstart

Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur normhierarkin inom arbetsrätten fungerar. Modellen illustrerar förhållandet mellan olika regleringar. Du kan även fördjupa dig i de olika delarna och se exempel på vad de kan ha för betydelse i en arbetsbristprocess.

Modell över arbetsrättens olika delar, lagar, kollektivavtal, avtal, policys och praxis

Vad är arbetsbrist?

Arbetsbrist kan uppstå vid en omorganisation eller driftsinskränkning. Begreppet arbetsbrist är lagtekniskt och betyder inte nödvändigtvis brist på arbete. Arbetsbrist kan också uppstå vid neddragningar i verksamheten men även vid annan typ av omorganisation, där man ser över vilka roller, kompetenser, befattningar eller anställningsvillkor man ska ha i organisationen framgent. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning.

Vad är saklig grund?

Enligt 7 § LAS krävs saklig grund för uppsägning. Vissa undantag finns, till exempel under provanställning. Om saklig grund saknas kan uppsägningen förklaras ogiltig och den anställdes anställning består. Därtill kan den uppsagde ha rätt till skadestånd.

Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning. För att saklig grund ska föreligga krävs dock att arbetsgivaren har utrett möjligheten att omplacera den anställde till en annan ledig tjänst (7 § 2 st. LAS).

Reflektera och påverka kursens innehåll

Uppdaterad
den 1 november, 2022