Arbetsmiljö för personlig assistans

I den här utbildningen tar vi nästa steg och lyfter ditt arbetsmiljöarbete till en högre nivå. Tillsammans fördjupar vi oss i det praktiska arbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på verksamheter inom området för personlig assistans.

Få en friskare arbetsplats genom att förebygga risker för olyckor och sjukdom. Dina medarbetare håller längre, trivs bättre och du skapar en mer attraktiv arbetsplats. Arbetsmiljöarbetet innefattar många olika delar, med utgångspunkt i frågor som bidrar till att alla kan ha det bra på jobbet.

Vi inleder utbildningen med att kort repetera de lagar och regler som gäller inom arbetsmiljöområdet för att sedan fördjupa oss i det praktiska hantverket inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, där organisatorisk och social arbetsmiljö är en viktig del. Vi ger dig som arbetsgivare och chef för verksamheter inom personlig assistans handledning och konkreta verktyg som du har nytta av i arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.

Kursledarna: Kerstin Wrisemo och Klara Sahleström.

Övrigt:

Utbildningen riktar sig till dig som är styrelseledamot, chef, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga inom personlig assistans. Det är en förutsättning att du har grundläggande kunskaper om arbetsmiljö.

Tips! Har du väldigt lite eller inga kunskaper inom arbetsmiljöområdet? Titta på våra utbildningar på grundläggande nivå, exempelvis Arbetsmiljö - lär dig grunderna.

Praktisk info:

Du får en kallelse fem dagar innan kursdag.

Betalning ska ske senast 30 dagar efter att du fått fakturan.

Detaljer
Kurstyp
Grundutbildning - Fysisk
Syfte
Syfte med utbildningen är att fördjupa dina kunskaper inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, och förse dig med användbara verktyg som du kan ha nytta av i arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, ledare, HR och arbetsmiljöansvariga inom personlig assistans.
Förkunskaper
Grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, exempelvis genom att ha genomgått Fremias grundkurs i arbetsmiljöarbete.
Avbokningspolicy
Din anmälan är bindande så länge du inte har avbokat eller överlåtit din plats. Det innebär att även om du inte deltar i utbildningen så debiteras du hela kursavgiften. Undvik kostnaden helt genom att avboka dig via vår webbtjänst eller kontakta utbildning@fremia.se senast 22 arbetsdagar innan kursdag. Utöver reglerna ovan gäller: Vid återbud mer än 21 arbetsdagar innan kursdagen tas ingen kursavgift ut. Vid återbud 14-21 arbetsdagar före kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid återbud mindre än 14 arbetsdagar före kursdagen, eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Överlåta din plats: Du kan låta en annan person överta din kursplats, så länge det är en person inom din organisation. För att överlåta platsen måste du meddela oss namn, telefonnummer och mejladress till din ersättare. Mejla oss på utbildning@fremia.se. Vi behöver de nya uppgifterna eftersom all information skickas via mejl till kursdeltagarna. Ibland behöver vi även kunna nå deltagarna via telefon. Uppgifterna på kursintyget behöver också uppdateras. Avboka din plats: Logga in på ditt konto på fremia.se. I inloggningsmenyn som fälls ut till höger på sidan hittar du avbokningen under ”Dina utbildningar”.