Din arbetsplats i handeln

Webbutbildning: Kostnadsfri onlinekurs i arbetsmiljöfrågor specifikt för handeln.

Grundläggande perspektiv på arbetsmiljö

Handelsrådets utskott Arbetsmiljö och säkerhet (HAS) har uppdaterat webbutbildningen Din arbetsplats i handeln som har tagits fram i samarbete med arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Faktasidor, reportage och filmer varvas med frågor och goda exempel på hur olika arbetsmiljöfrågor kan lösas. Utbildningen är enkel, tillgänglig och riktigt underhållande. Webbutbildningen ger konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön i handeln kan förbättras. Den avhandlar bland annat roller och regler, stress och arbetsbelastning, den fysiska arbetsmiljön, säkerhet och att bemöta besvärliga kunder.

Utbildningen ger dig som medlem konkreta tips och råd om hur arbetsmiljön i handeln kan förbättras. Kursen är interaktiv finns tillgänglig även på engelska.

Skräddarsydd utbildning

Huvuddelen av utbildningen är av allmän karaktär och riktar sig till alla medarbetare. Därefter följer vissa fördjupningsdelar som är anpassade beroende på vilken roll du har på arbetsplatsen.

Vi har gjort det möjligt för chefer och skyddsombud att gå fördjupningsdelar, så att informationen kan anpassas till var du jobbar och till vilken roll du har.

Totalt tar utbildningen cirka tre timmar. Men numera är det möjligt att dela upp den på flera tillfällen genom att pausa, för att sedan fortsätta där man var senast. Utbildningen består av fem kapitel med ett antal olika avsnitt och innehåller filmade inslag med experter, chefer och skyddsombud från olika verksamheter inom handeln. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

En utbildning för alla inom retail

Innehållet anpassas efter arbetsplats och roll. Kontor, lager eller butik. Alla inom handel och retail har nytta av den här kostnadsfria utbildningen.

Det här är en utmärkt introduktion till alla anställda medarbetare på din arbetsplats. Arbetar du som chef eller skyddsombud kommer e-utbildningen definitivt inspirera till att lyfta problematiska arbetsmiljöfrågor och hur du kan hantera dem.

Starta webbutbildningen