Ny bok utmanar synen på civilsamhällets roll

Hur kan civilsamhället och den idéburna sektorn få möjlighet att växa och bli en jämbördig part till näringsliv och offentlig sektor? Nu lanserar Fremia debattboken Dags att bry sig  ─ så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta Sverige, skriven av Sophie Nachemson-Ekwall, där konkreta förslag lyfts fram.

Initiativet till boken kommer från Fremia, (f d Arbetsgivareföreningen KFO och IDEA).

− Sverige behöver en stark och livskraftig idéburen sektor ─ det är en del av själva lösningen för vår tids största utmaningar. Nachemson-Ekwalls bok är ett viktigt avstamp i debatten, säger Petter Skogar, VD på Fremia.

Syftet är att få igång ett samtal mellan politiker och den idéburna sektorns aktörer om civilsamhällets och den idéburna sektorns roll i Sverige. Enligt författaren Sophie Nachemson-Ekwall kommer det ske om vi klarar av att se med nya ögon på den tredje sektorn som jämbördig part till näringslivet och den offentliga sektorn, något hon ser som en demokratifråga.

Sophie Nachemson-Ekwall är doktor i företagsekonomi och har tidigare skrivit En hållbar ägararkitektur för Sverige och Ett Sverige där anställda äger. Dags att bry sig  ─ så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta Sverige bygger på samtal med över åttio företrädare för branschorganisationer, enskilda aktörer, finanssektorn, politiker såväl som forskare, i Sverige såväl som i Europa.

Behövs mer samverkan på lika villkor
Boken visar att den tredje sektorn historiskt sett fått anpassa sig till det utrymme som blivit kvar när näringslivet och den offentliga sektorn delat upp marknaden mellan sig. I Sverige står idéburna verksamheter endast för tre procent av sysselsättningen i välfärden, en låg siffra internationellt sett. Samtidigt står näringslivet för över 20 procent.

− Vi behöver en helt ny typ av samarbete för att lösa globala problem som även är svenska problem ─ hållbarhet, utanförskap, gapet mellan stad och land såväl som växande nationalism och hur vi ska nå de globala målen och Agenda 2030, säger Sophie Nachemson-Ekwall. Framtiden stavas samskapande, co-creation där offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället möts på gemensam planhalva. Där man sätter upp gemensamma mål med människan i centrum.

Hon menar att politiker saknar kunskap om sektorns samhällsnytta och att det organiserade civilsamhället behöver sitta med vid förhandlingsbordet redan från början. Idéburna aktörer har ofta en god erfarenhet av att hitta lokala lösningar på samhällsutmaningar. Hit hör exempelvis att hitta sysselsättning för marginaliserade grupper på arbetsmarknaden.

− Idéburen sektor har ofta som drivande mål att lösa problem för människor. Att få idéburet att bli en naturlig samtalspartner tror jag även gynnar näringslivet och den offentliga sektorn. Det är vägen framåt för Sverige.

Sverige saknar finansiell infrastruktur
Boken visar på att Sverige saknar en finansiell infrastruktur som ger möjlighet för sektorn att växa, något som finns i många andra länder. Det handlar bland annat om sociala investeringsfonder, eller som i Kanada ─ kooperativa banker, som tittar på hållbarhet, långsiktighet och social förankring när de beviljar lån. Även reglerna kring skatter, upphandling och moms behöver anpassas till sektorn.

− Under lång tid har både långivning, kreditgarantier och riskkapital utvärderats på ekonomiska mål med fokus på tillväxt. Nu växer intresset för miljömål, och nästa steg måste bli att även ta hänsyn till sociala mål och värdet av social innovation, menar Sophie Nachemson-Ekwall.

En gemensam röst
Trots att den tredje sektorns aktörer har olika intressefrågor så finns det gemensamma värden att samlas kring för att bli en starkare röst i utformningen av politiken för sektorn. Då blir det också lättare att påverka utformningen av bidrag, lån, och innovativa finansieringslösningar, säger Sophie Nachemson-Ekwall.

− Civilsamhället behöver tala med en gemensam röst ─ för att politikerna ska förstå och vilja lyssna. Jämför med näringslivet, som trots sina olikheter, har resurser att påverka i sakfrågor.

Patrik Schröder, ordförande för Forum ─ idéburna organisationer med social inriktning, menar att Dags att bry sig visar på de utmaningar och möjligheter som finns i relationerna mellan organisationer samt mellan det offentliga och privata:

− Det finns inte enskilda aktörer som kan lösa de stora samhällsutmaningarna som vi står inför, klimatet, välfärden, jämlikheten eller demokratin. Vi behöver hitta mer radikala samarbeten för att lyckas med detta. Nachemson-Ekwalls bok bygger vidare på diskussioner som måste fortsätta.

Den 26 januari anordnar Fremia ett digitalt boksläpp och paneldebatt för boken Dags att bry sig ─ så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta Sverige.

Visa på Mynewsdesk
Uppdaterad
den 19 januari, 2022