Regeringen föreslår regelförenklingar för bokföring

Regeringen föreslår i en proposition att företag inte längre ska behöva spara räkenskapsmaterial i original på papper, så länge materialet finns tillgängligt digitalt. Fremia har haft en dialog med justitiedepartementet för att närmare förstå vad regeringen menar med ”företag” i detta sammanhang.

Regeringens förslag ska underlätta för verksamheter, och ses som ett steg för modernare hantering av bokföring.

Justitiedepartementet har meddelat att förslaget även innefattar ekonomiska föreningar och ideella föreningar som är bokföringsskyldiga. Förslaget förväntas spara företag och föreningar både tid och papper.

– Det är bra att regeringen gör regelförenklingar, som gäller för företag såväl som för ideella och ekonomiska föreningar. Det underlättar administrationen, inte minst för små organisationer med mindre resurser, säger Patrik Schröder, samordnare för civilsamhällesfrågor hos Fremia.

Beslut planeras att tas 22 maj i riksdagen och regelförändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2024.