Enklare välja skyddsutrustning för zoonos

Ny vägledning för skydd mot smitta mellan människa och djur

Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser. Den kan du ta hjälp av när du undersöker hur medarbetare kan skyddas mot smitta.

Om det finns risk för smitta mellan människa och djur behöver du vidta åtgärder för att skydda dina medarbetare mot sjukdomarna. Behöver du ordna med skyddsutrustning så ska den vara anpassad efter smittoämnets egenskaper och smittväg.

För att det ska vara enklare för dig att välja rätt har en vägledning tagits fram av Arbetsmiljöverket tillsammans med andra myndigheter. Den riktar sig till alla som i sitt arbete kan komma i kontakt med konstaterat eller misstänkt smittade djur, päls, fjädrar och andra produkter från djuren eller den miljö där djuren vistas. Ta stöd i vägledningen när du ska riskbedöma arbetsmoment, vidta åtgärder mot smittorisker och välja skyddsutrustning.

Minimera risker

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet identifierar du de eventuella riskerna för ohälsa och olycksfall som kan finnas i arbetet. I första hand handlar det om att ta bort eller begränsa risken för medarbetarna. Det kan du bland annat göra genom tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Det är alltid viktigt att skydda medarbetarna från ohälsa i arbetet, även när det gäller smitta från djur.

Kerstin Wrisemo, expert arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor

– Räcker inte det handlar det om att skydda medarbetaren genom att se till att det finns personlig skyddsutrustning och att den används på rätt sätt. I vägledningen som Arbetsmiljöverket nu har presenterat så hänvisas det till flera av myndighetens föreskrifter, som bland annat handlar om personlig skyddsutrustning och smittrisker. Du får en god överblick av vilka regler som gäller, de är alla listade i vägledningen, berättar Kerstin Wrisemo, expert i arbetsmiljöfrågor på Fremia.

Uppdaterad
för 1 månader sen

Relaterat innehåll