Bidra med synpunkter till utredning om vinst i skolan

Fremia har bjudits in till referensgruppen för Utredningen om vinst i skolan. Vi vänder oss nu till dig som är medlem och tillhör avtalsområde förskola och skola för att få in dina synpunkter till utredningen.

Fremia ingår i den referensgrupp som ska bistå med kunskapsstöd till regeringens utredning om vinst i skolan. Inför det arbetet vill vi ge dig som berörs möjlighet att komma med dina synpunkter på utredningens tilläggsdirektiv.

Här kan du skicka in dina inspel till oss, senast den 10 mars 2024.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.