Aira Byciute Nygård ny rådgivare med fokus på skoljuridik

Fremia fortsätter växa och välkomnar Aira Byciute Nygård i rollen som rådgivare och förhandlare. Med en bakgrund som sakkunnig inom förskola och skola, blir hennes fokus framåt att stötta Fremias medlemmar inom utbildningsområdet i skoljuridiska och arbetsrättsliga frågor.

Välkommen Aira, hur kom det sig att du sökte dig till Fremia?

– Rollen med fokus på skoljuridik lockade mig eftersom den innebär att jag får arbeta med att förbättra förutsättningarna för kooperativa och idéburna förskolor och skolor. Det är någonting som jag tycker är både spännande och viktigt.

Vad innebär din nya roll på Fremia?

– Jag kommer särskilt att arbeta med stöd till förskolor och skolor för att underlätta deras arbete inom arbetsrätt och skoljuridiska frågor. Dessutom kommer jag att representera Fremia i referensgruppen för utredningen om vinster i skolan och vill därför snabbt etablera kontakt och dialog med våra medlemmar inom förskola och skola.

I rollen som rådgivare och förhandlare kommer Aira även att stötta Fremias medlemmar i arbetsgivarfrågor och teckna kollektivavtal.

Medlem inom förskola och skola? Aira vill komma i kontakt med dig!
➜ Mejla Aira. 

Var kommer du senast ifrån?

– Senast kommer jag från Sundbybergs stad, där jag arbetade som sakkunnig. Min roll innebar främst skoljuridiskt stöd till rektorer på kommunens förskolor och skolor, genomförande av tillsyn på fristående förskolor samt framtagande av nämndärenden.

Hur skulle du beskriva Fremia som arbetsplats?

 Fremia är en väldigt öppen och inspirerande arbetsplats där olika kompetenser arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Jag är ivrig att få komma i gång ordentligt!