Samverkansavtal med Famna undertecknat

Nu är det officiellt, Fremia och Famna har undertecknat det samverkansavtal som ska ta den idéburna välfärden till nya höjder. Det innebär en fortsatt medlemsutveckling och ett ännu närmare samarbete kring påverkansfrågor.

”Äntligen!” Och ”Nu kör vi!”. Det var känslan när Ulrika Stuart Hamilton, Famnas avgående generalsekreterare, och jag skrev under samverkansavtalet i slutet av förra veckan. Avtalet innebär i mångt och mycket en formalisering av det vi redan gör tillsammans för den idéburna välfärden. Men också en nystart och en vidareutveckling.

Med avtalet fördjupar vi våra ansträngningar att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra idéburna medlemmar. Genom att samordna våra insatser ytterligare kommer vi att kunna göra så mycket mer, bland annat när det gäller att påverka beslutsfattare. Vi kommer även att växla upp vår samverkan inom arbetsgivarfrågor, till exempel på kompetensförsörjningsområdet.

I avtalet slår vi även fast att vi kommer att effektivisera sådant som rör administration, lokaler och ekonomi.

Sammantaget handlar vår ännu närmare samverkan med Famna om ökad medlemsnytta och om att vi tillsammans blir en starkare kraft för den idéburna välfärden. Vår absoluta övertygelse är att det är bra för hela samhället. Det är därför Ulrika och jag är så glada på bilden där vi undertecknar avtalet.

Det är också roligt att Fremia precis har träffat ett nytt avtal på HVO-området, som rör många av Famnas medlemmar.