Nya lagar och regler från den 1 januari 2024

Gäller från 1 januari 2024

Vid årsskiftet träder flera nya lagar och regler kraft som kan påverka dig. Här listar vi nyheterna som är bra för dig som är arbetsgivare att ha koll på.

Basbelopp 2024

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet för 2024. Prisbasbeloppet blir 57 300 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet 58 500 kronor. Inkomstbasbeloppet blir 76 200 kronor.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15–18-åringar

Från 1 januari 2024 slopas nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som är mellan 15 och 18 år gamla. Nedsättningen har funnits sedan 2019 för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden.

Utbetalningsmyndigheten startar sin verksamhet

Utbetalningsmyndigheten inleder sin verksamhet den 1 januari 2024. Den nya myndigheten har till uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten kommer att ha två huvudsakliga uppgifter; administration av ett system med transaktionskonto samt dataanalys och granskning.

Ett år kvar till det nya regelverket för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd beskriver vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare och på arbetsplatserna. Myndigheten har under en längre period arbetat med att förenkla föreskrifterna för att det ska bli lättare att följa reglerna, som träder i kraft den 1 januari 2025. Du kan ta del av det nya regelverket redan nu, så att du kan förbereda för det i din verksamhet under året som kommer.

Uppdaterad
för 4 månader sen

Relaterat innehåll